Inspreken voor burgerwindmolens in Lansingerland

Vanavond, 16 januari 2018, wordt het Toetskader Windenergie behandeld in de Commissie Ruimte om 20.00 uur op het gemeentehuis. Voorzitter Menno van der Woude van Nieuwe Lansinger Stroom zal gebruik maken van het inspreekrecht om de wethouder op te roepen zich te committeren aan de 50% participatie. Kom ook en laat je horen voor burgerwindmolens, waarbij lokaal eigendom van inwoners en lokale bedrijven voorop staat.

Stand van zaken Lansingerwind
Het was letterlijk een tijdje windstil in Lansingerland. Hoewel, het waaide best flink en wij hadden dan ook goede opbrengsten gehad voor de inwoners van Lansingerland als er burgerwindmolens hadden gestaan. Daar werken wij dan ook nog steeds hard aan.
Hoe doen we dat? Hieronder volgt kort overzicht van de laatste stand van zaken.

Nieuwe Lansingerstroom organiseerde het afgelopen jaar haar eerste Duurzame Energiemarkt. Dat was een groot succes! Er kwamen zo’n 200 mensen op af om zich te laten informeren over energie. De jonge organisatie heeft in korte tijd een plekje verworven in de gemeente en dat kun je ook zien in de Nieuwjaarsfilm. Steeds meer mensen raken zo betrokken bij de lokale energietransitie.

Lansingerwind en Eneco
Lansingerwind is een samenwerking van Nieuwe Lansingerstroom en De Windvogel, om te komen tot burgerwindmolens voor uw gemeente. Ook Eneco wil graag windmolens bouwen in Lansingerland. Daarom zijn we gesprekken aan het voeren om te komen tot een samenwerking, waarbij de verdeling van de opbrengsten voor beide partijen goed uitvalt. Lansingerwind wil dat de opbrengsten ten goede komen aan de inwoners en dat er nieuwe energieprojecten gefinancierd kunnen worden.

Provincie Zuid-Holland
Op 20 december hebben de Provinciale Staten 16 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar exploitanten windturbines kunnen plaatsen. Dit betekent dat we in Lansingerland verder kunnen met het bouwen van een eigen windmolen. Lees hier alles over het besluit van de provincie.

De gemeente Lansingerland
De gemeente Lansingerland werkt intussen hard aan een toetskader voor windenergie. Immers, voordat er windmolens kunnen komen, moet de gemeente het eens zijn over de voorwaarden. Ook Lansingerwind praat mee over dit beleidskader, in de zogeheten Reflectiegroep. Lansingerwind pleit ervoor dat er goede uitgangspunten komen voor burgerparticipatie en deelname van de inwoners in de nieuw te bouwen windmolens. Doordat inwoners zelf via de cooperatie windmolens exploiteren, worden zij eigenaar van de lokaal opgewekte energie en kunnen op democratische wijze beslissen over de geldstromen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *