Is een zonnepanelen installatie een goede investering?

Al sinds de oudheid proberen mensen, door het doen van een goede investering, na kortere of langere tijd enige vorm van winst te behalen. Zo heeft men onder andere al vaak geïnvesteerd in goud, vastgoed, aandelen en andere waardevolle zaken. De laatste jaren is hier echter nog een andere vorm van investeren bijgekomen namelijk het doen van een investering in schone en duurzame energie zoals door de aanschaf van zonnepanelen waarmee men dan zonne-energie op gaat wekken.In de regel is er veel geld gemoeid bij de aankoop en de installatie van zonnepanelen en alles wat hierbij komt kijken voordat men een goed werkend systeem heeft. Dit wil overigens niet per definitie zeggen dat men door het maken van een dergelijke beslissing een slechte investering doet. Het tegendeel is namelijk steeds vaker het geval: men kan juist veel geld besparen door gebruik te gaan maken van zonnepanelen en op die manier aan de eigen energievraag te kunnen voldoen of zelfs energie te verkopen aan een energiebedrijf.

Vandaag de dag zitten de prijzen die men voor de energie, die door de energiebedrijven op wordt gewekt, in rekening brengt steeds meer in de lift. Deze prijsstijgingen zijn het gevolg van een aantal verschillende factoren zoals: het alsmaar schaarser worden van de fossiele brandstoffen die nodig zijn om de energie op te wekken in de energiecentrales, de koppeling van de energieprijzen aan de prijs van een vat ruwe olie op de wereldmarkt en de extra heffingen die op de energieprijzen zijn gezet door de diverse overheden om het gebruik ervan te ontmoedigen.

Een investering in zonnepanelen wordt door veel overheden en een aantal andere instanties bovendien juist aantrekkelijker gemaakt door premies, subsidies en andere financiële voordelen in het vooruitzicht te stellen. Op die manier wil men bereiken dat er steeds meer mensen over zullen gaan stappen naar het gebruik van schone en duurzame energie. Niet alleen zal dan het milieu minder worden belast maar ook zal men, als overheid, minder of in de loop van de tijd zelfs helemaal niet meer, afhankelijk zijn van de olieproducerende landen. In veel gevallen zijn dit namelijk regio’s op aarde waar een instabiele politieke situatie kan worden waargenomen met als gevolg dat de prijzen van de olie erg kunnen fluctueren bij slechts een klein politiek voorval. De prijsstijging van de olie zal op zijn beurt dan weer een stijging van de conventionele energieprijzen tot gevolg hebben wat het gebruik van zonnepanelen alsmaar aantrekkelijker maakt.

Hoe duurder de conventionele energie immers zal zijn hoe eerder men de investering in zonnepanelen terug heeft weten te verdienen. Daarbij komt verder nog dat er, door een steeds groter wordende vraag naar deze panelen, voordeliger geproduceerd kan gaan worden en dus dat de zonnepanelen goedkoper op de markt kunnen worden gebracht. Verder zitten ook de wetenschap en de technologie niet stil en zullen de zonnepanelen niet alleen goedkoper worden maar ook nog eens een hoger rendement kunnen behalen. Met andere woorden: per vierkante meter zonnepaneel kan men steeds meer energie opwekken waardoor men minder panelen nodig heeft of meer energie kan verkopen aan een energiebedrijf. In beide gevallen zal de terugverdientijd van de zonnepanelen korter worden en zal men dus eerder gratis energie op kunnen gaan wekken met behulp van het zonlicht.

Na de aanschaf van zonnepanelen zal men al snel merken dat de energienota’s fors lager uit zullen vallen of men deze helemaal niet meer op de deurmat aan zal treffen. Het tegendeel kan zelfs het geval zijn: men kan zelfs geld verdienen aan zonnepanelen op het moment dat men meer energie opwekt dan men zelf nodig heeft. Door de overmatig opgewekte energie aan een energiebedrijf te verkopen kan men op jaarbasis zelfs geld toe krijgen. Kan men daarnaast ook nog een beroep doen op een aantal premies of fiscale voordelen dan zal een investering in zonnepanelen nog interessanter worden.

Kortom: een investering in zonnepanelen is niet enkel maar een manier om minder geld te hoeven betalen, of zelfs te kunnen verdienen aan energie, maar zeker ook om het milieu meer te kunnen ontzien en om de aarde nog altijd leefbaar te kunnen houden voor een heleboel generaties die hier later nog moeten leven.

Bronnen; Zonnepanelen kopen of niet

One thought on “Is een zonnepanelen installatie een goede investering?

  1. Ik geloof in zonnepanelen. Maar ben minder bezig met de terugverdientijd. Wie nu panelen aanschaft koopt ook in 2011 op voorhand elektriciteit in tegen een prijs van zo’n 15 cent per KWh. dat is ook nu al ver beneden het tarief van stroom die je koopt.

    Ben het met de schrijver van het artikel eens, gekochte stroom kan alleen maar duurder worden en zonnestroom alleen maar goedkoper.

Leave a Reply to Peter Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *