Klacht tegen Belgische kerncentrales

ecopowerDuurzame energiecoöperaties uit België, Nederland en Luxemburg dienden op 22 februari formeel een klacht in bij de Europese Commissie tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2. Door de afspraken die de regering hierover met Electrabel maakte, krijgen de eigenaars van de kerncentrales een economisch voordeel voor 10 jaar ten opzichte van investeerders in alternatieve energie. Bovendien neemt de Belgische overheid de economische risico’s van de levensduurverlenging grotendeels op zich. Dit is in strijd met de Europese regels voor staatssteun, zoals recent ook werd aangehaald door de Raad van State.

Samen met onder andere #ecopower #greenpeace #anode.

Illegale staatssteun

“De voorwaarden voor de levensduurverlenging zijn een vorm van illegale staatssteun”, zegt Tom Willems van Ecopower. “De eigenaars van de kerncentrales krijgen de exclusieve rechten om de kerncentrales uit te baten na de levensduurverlenging, tegen een lage vergoeding waarvan niet werd aangetoond dat deze marktconform is. Bovendien krijgen de uitbaters van de kerncentrales een ruime vrijstelling van huidige en toekomstige belastingen en stelt de staat zich via een regeling van schadeloosstelling garant voor de hoge rendementen van de nucleaire productie. Daardoor krijgt de dominante marktspeler nog meer voordelen toegestopt en wordt de concurrentie op de Europese energiemarkt verstoord. Vooral hernieuwbare energiebedrijven in België, maar ook in Nederland en Luxemburg, worden hierdoor benadeeld.”

Overbelasting stroomnet

Om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te halen moet België tegen 2020 meer dan 10.000 MW hernieuwbare capaciteit aansluiten. Met een geleidelijke kernuitstap kan zowel de bevoorrading verzekerd blijven als overbelasting van het net vermeden worden. Echter, door de 6.000 MW niet-flexibele basislast uit de kerncentrales langer op het net te houden, riskeren we regelmatig te veel elektriciteit te produceren, vooral op dagen met veel wind of zon. Net op de momenten dat ze het meest productief zijn, zullen hernieuwbare energie-installaties hierdoor moeten worden stilgelegd om overbelasting van het stroomnet te vermijden.

De wereld op zijn kop

“Dit is de wereld op zijn kop”, aldus Tom Willems, “de wet bepaalt net dat hernieuwbare energie voorrang moet krijgen op andere bronnen. Bovendien krijgen ondernemers die hebben geïnvesteerd in alternatieve energieproductie onder de oorspronkelijke kalender van de kernuitstap op deze manier minder draaiuren, waardoor de rendabiliteit van hun installaties in het gedrang komt.”

Greenpeace België

“Het langer in dienst houden van de oude kernreactoren blokkeert de noodzakelijke omschakeling naar een veilige en duurzame energievoorziening”, vult Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke Energie bij Greenpeace België, aan. “Zowel voor het klimaat als voor onze bevoorradingszekerheid moeten we als burgers opnieuw meer zeggenschap krijgen over onze energievoorziening. Daarom steunt Greenpeace deze klacht van de duurzame energiecoöperaties bij de Europese Commissie.”

De volgende energiebedrijven uit de Benelux hebben zich al bij deze klacht  aangesloten: Ecopower (België), Wase Wind (België), Courant d’air (België), Anode (NL-België), De Windvogel (NL), Zero Emission Solutions (België), XP Wind (België), CLEF (België).

Greenpeace België heeft ook rechtszaken tegen de beslissingen van de regering en het FANC over de levensduurverlenging van Tihange 1 en Doel 1 en 2 lopen voor de burgerlijke rechtbank en de Raad van State.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *