Klimaat Karavaan van start

De provinciale Milieufederaties van Noord- en Zuid-Holland organiseerde 15 oktober in de Lichtfabriek te Haarlem, de start van de Klimaat Karavaan. Met de Klimaat Karavaan wil men bij alle groepen uit de samenleving aandacht vragen voor een versnelde oplossingen richting duurzaamheid. De bijeenkomst, waar een aantal sprekers voor uitgenodigd waren, had als thema o.a. “De Energiecoöperatie brengt ons regie over eigen energie”  en daarbij wat is het nut ven een eigen energie bedrijf of coöperatie? De vertegenwoordigers van de verschillende windcoöperaties en gemeenten waren aanwezig zo ook de
gedeputeerde van Noord-Holland Bart Heller. In het tweede deel waarin het forum een aantal stellingen moest verdedigen was eigenlijk het spannendst, zeker voor de Windvogel. Door het afzeggen van het forumlid van de Zonvogel werd ik gevraagd om namens de Windvogel mee te doen. Ons “zelflevering
model
” paste goed in de discussie en het kreeg daardoor weer aandacht. Fred Gardner stond wel in het middelpunt met zijn concept bedrijfsplan voor zijn Noord-Hollandse Energiecoöperatie, wat zelfs steun krijgt van de provincie N-H. We zullen kleinschalig beginnen en daarna geen subsidie meer nodig hebben op duurzame energie zei hij. Als Windvogel kon ik de werking van ons pilot-project uitleggen en het grotere draagvlak wat onze coöperatie daarmee willen bereiken. Het voorbeeld van het kropje sla uit eigen moestuin verklaarde veel en nieuwsgierig was men wat de gevolgen van dit project zullen zijn? De Klimaat Karavaan zal de door haar verzamelde boodschappen overbrengen aan minister Cramer, die vooral moet zorgen voor heldere en constante tarieven en een duidelijke inbreng moet hebben in Kopenhagen op 12 december 2009. Aldus Broos de Groot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *