Kort verslag van de Algemene LedenVergadering 29 jun 2013 De Windvogel

De goedbezochte ledenvergadering (62 leden) in Reeuwijk
stond zeer positief ten opzichte van de ontwikkelingen
binnen de coöperatie.
Twee parttime medewerkers werden voorgesteld
door de nieuwe voorzitter Siward Zomer:
  • Niels Schoorlemmer voor projecten
  • Inge Verhoef voor communicatie en PR.
Met vele woorden van dank werd afscheid genomen van
bestuurslid/penningmeester van het eerste uur Arnold Abbema
en van Dick van Elk als voorzitter. Dick blijft nog wel in het bestuur
maar biedt graag ruimte aan de jongere generatie.
Als bestuurslid werd herkozen Wim van Heerde
en als nieuwe bestuursleden werden gekozen
Albert Jansen en Rens Beijer.
Als actiepunten voor het bestuur vanuit de ALV werden genoemd:
  • Verbeterpunten MetdeZon,
  • revisie statuten coöperatie De Windvogel.
  • contacten met en tussen leden.
Siward Zomer ging na de lunch in op
wat hij voorheeft met De Windvogel:
  1. meer windenergieprojecten;
  2. meer duurzame energie in coöperatievorm, wind en zon met sociale meerwaarde;
  3. nationale en internationale samenwerkingen van duurzame energie coöperaties; 
  4. meer communicatie met de Windvogelleden gecombineerd met projecten;
  5. voortzetting van zelfleveringideaal.
De bijeenkomst eindigde met  gezellig bijpraten met een drankje in de hand.
MV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *