Leiderdorp eerste project voor Rijnland Wind

Rijnland Wind Coöperatie u.a is een regionale energiecoöperatie, opgericht door burgers uit de regio Holland Rijnland, bestaande uit 14 gemeenten. Rijnland Wind ziet concrete kansen voor burgerwindmolens in een aantal gemeenten waaronder Leiderdorp. De baten van deze windmolens worden zo veel mogelijk bestemd voor de directe gemeenschap. Inwoners van de regio hebben zo direct profijt van nieuwe windmolens.

De coöperatie ontwikkelt, financiert, beheert en is eigenaar van de windmolens. U kunt zelf actief zijn in Rijnland Wind, door u aan te melden via rijnland-wind@gmail.com.

Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. In 2025 moet dan minstens 2,5 PJ duurzaam opgewekt worden, waarvan 0,8 PJ met windenergie (82,5 MW). Dit betekent dat er tussen de 25-36 windturbines bij geplaatst moeten zijn in 2025. In Leiderdorp is een locatieonderzoek uitgevoerd en heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze de mogelijkheden in de polder Achthoven nader wil onderzoeken.

Met name de locatie ten noorden van de Vadedo plas tussen de A4 en de rivier de Does heeft op dit moment de voorkeur. Rijnland Wind is in gesprek met de gemeente over een overeenkomst en een Plan van Aanpak voor windenergie in Leiderdorp. De Windvogel ondersteunt Rijnland Wind in de projectontwikkeling.

2 thoughts on “Leiderdorp eerste project voor Rijnland Wind

  1. En wat is er gedaan met de bezwaren van comite Doesburg; zie onderstaande brief?
    En wat vindt de Provincie van dit initiatief? Volgens mijn weten was het idee voor deze locatie afgewezen door de Provincie. Of is haar mening veranderd? Graag een reactie en onderbouwing.

    https://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/Windmolens-rapport-over-het-mogelijk-plaatsen-in-de-polders-rond-Leiderdorp-nav-Structuurvisie-2035-brief-Stichting-Comite-Doesbrug-170118.pdf

Leave a Reply to Karin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *