Lid worden

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers. Voor eenmalig 50 euro bent u lid en mede-eigenaar van zes windturbines en zonnevelden. U kunt naar eigen draagkracht geld lenen aan De Windvogel en zo investeren in meer duurzame energie in Nederland in handen van burgers. Over uw lening, die 15 jaar vaststaat, ontvangt u een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Afgelopen jaar was dit 2%. Ook kunt u zelf meedoen om in uw gemeente een windmolen te realiseren. Met het geld en uw inbreng bouwen we samen aan een duurzame en onafhankelijke energievoorziening.

Lees hier meer over het lidmaatschap van De Windvogel

Lees hier meer over leningen aan de Windvogel

Ga direct naar het aanmeldformulier

Ons ledenblad heet “De Windvaan en verschijnt 3-maandelijks.
U kunt hier eerder verschenen Windvanen downloaden.