Lobby zelfleveringsmodel via De Nationale Dialoog

De Nationale Dialoog is het vervolg op 21minuten.nl, het grootste online opinie-onderzoek van Nederland. De Nationale Dialoog verdiept de betrokkenheid en de resultaten van 21minuten.nl: hier voeren we de dialoog en zoeken we naar de beste ideeën voor Nederland, middels een onafhankelijk discussie- en actieplatform.

De ambitie is aan de ene kant het publieke debat en aan de andere kant actief burgerschap te stimuleren. DND wil aanzetten tot reflectie, inspiratie en actie. De samenleving is immers te belangrijk om aan de overheid over te laten. Ook diverse opinieleiders steunen De Nationale Dialoog. Bekende namen zijn Mickey Huijbregtsen, Pieter Winsemius, Loek Hermans en Felix Rottenberg, maar ook steeds meer anderen sluiten zich bij De Nationale Dialoog aan. De toegang is voor iedereen vrij.

Iniatiefnemer tot DND is De Publieke Zaak, een vereniging die zich inzet voor fundamentele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vernieuwing. De Publieke Zaak staat los van overheid en politieke organisaties en is een initiatief van burgers die actief aan de slag willen met de samenleving van morgen.

DND faciliteert daarmee ook lobby’s in de vorm van een geadresseerde brief, en het vinden van medestanders. Via het netwerk van De Publieke Zaak wordt de brief voorgelegd aan de geadresseerde. De Publieke Zaak zorgt ook voor een antwoord. Recent is door een deelnemer een brief aan de minister van financiën opgesteld betreffende het regelen van het Zelfleveringsmodel voor windmolencoöperaties: http://www.denationaledialoog.nl/brieven/143/8/regelen-van-zelfleveringsmodel-voor-windmolen-cooperaties.aspx

Deze bijdrage is van windvogellid Jan Maarten Fernig

One thought on “Lobby zelfleveringsmodel via De Nationale Dialoog

  1. Meedoen, wind-coöperaties zijn een prima idee! Ik ben via Meerwind mede-eigenaar van 2 windmolens langs de A4. Samen met 700 andere betrokken burgers laten wij zo al ruim 20 jaar zien dat het mogelijk is windmolens rendabel te exploiteren. Het geld dat ik geleend heb wordt jaarlijks met rente terugbetaald, over het afgelopen jaar kreeg in 8%. Oh ja, 5% van de winst van onze coöp wordt aan duurzame energie in ontwikkelingslanden besteed, zo is een dorp op Madagaskar van een kleine windmolen voorzien, krijgen vrouwen in Mali tijd voor onderwijs en ondernemen door solar cooking en een waterpomp op zonnepanelen, en is een educatiecentrum in de binnenlanden van Suriname van duurzame energie voorzien. Wat wil jij nog meer? Doe mee en ook zien dat het kán 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *