Vereniging Waardstroom – Vlist

logo waardstroomLeven van de wind
Drie windmolens wekken samen ongeveer de hoeveelheid stroom die gebruikt wordt door de inwoners van de gemeente Vlist. Inmiddels zijn windmolens zo efficiënt dat ze niet alleen stroom maar ook geld opleveren. De Windvogel heeft een plan om Vlist zelfvoorzienend te maken en de geldelijke opbrengsten in de Vlister gemeenschap te investeren.

Hoe kan de wind bijdragen aan onze gemeenschap?

De coöperatieve vereniging De Windvogel wil een paar windmolens plaatsen in het buitengebied van de gemeente Vlist. Daarmee kan de stroombehoefte van de Vlister huishoudens gedekt worden, en een substantieel deel van de netto opbrengst kan geïnvesteerd worden in lokale en maatschappelijke doelen.

Hoe regelen we dit?

Stap 1) U heeft de eerste stap al gezet: www.windvogel.nl biedt meer informatie over windenergie in Vlist en de rest van Nederland.
Stap 2) Word lid van De Windvogel en ondersteun de doelstelling het ‘produceren van groene energie’. U wordt als lid uitgenodigd om uw mening te geven bij bestaande en nieuwe initiatieven voor duurzame energie.
Stap 3) Meld u aan bij de vereniging WAARDSTROOM. Samen kunnen we de gemeentelijke en provinciale overheden bewegen om toestemming tot het plaatsen van (meer) windturbines te geven. Bij het zoeken naar geschikte locaties worden omwonenden en belanghebbenden direct betrokken.
Stap 4) Met de realisatie kunnen we samen de opbrengst van de plaatselijke turbines verdelen, middels een plaatselijk comité met bewoners, leden en bewindvoerders.
Stap 5) Leen geld aan de coöperatie.
Stap 6) Leef van de wind!

Aanmelden bij WAARDSTROOM:
Steun ons en onze leefomgeving en meld je aan voor €12 per jaar als lid per e-mail: werkgroep.windenergievlist@windvogel.nl of per brief naar Peter de Bruin, secretaris, P/A West-Vlisterdijk 64 A, 2855 AK Vlist.

Lees ook: Werkgroep Vlist richt vereniging Waardstroom op.

Voor meer informatie zie ook www.facebook.com/waardstroom.