Nederland Duurzamer Door Duizend Palen Plan

Met slechts 1000 palen, 2,4 per gemeente kan Nederland voor het jaar 2020 23% duurzame elektriciteit produceren!

De opzet van het 1000 palen plan is tamelijk eenvoudig:
1. Zet met alle burgers samen duizend grote windmolens neer, die per stuk voor 7000 huishoudens (=23% van totaal NL-elektr.verbruik) elektriciteit leveren (sociale innovatie vanuit de burger)

2. Gebruik de koopkracht van ± € 800,- (3300kWh x € 0,24) per jaar per huishouden/aansluiting om die duizend windmolens te financieren en te exploiteren (toenemende technische innovatie en werkgelegenheid)

3. De Nederlandse elektriciteitsvoorziening wordt daarmee in 5-7 jaar 23% duurzamer. Door directe inzet van burgers ontstaat draagvlak, krijgt de duurzame ontwikkeling een aanzienlijke versnelling en wordt de bestaande tegenstelling van belangen gekeerd.

Lees hier meer over het Duizend Palen Plan Filmpje op New-Energy

3 thoughts on “Nederland Duurzamer Door Duizend Palen Plan

 1. Waarom legt het Windvogelbestuur
  dit voorstel voor een duizend palen plan niet aan de jaarvergadering voor ter aanvulling, verbetering en goedkeuring? Nu kreeg de vergadering een presentatie voor buitenstaanders met nauwelijks ruimte voor reaktie. Vreemd voor een plan met de nadruk op “directe inzet van burgers ontstaat draagvlak”.

  Een duizend palen plan, nu al staan er op land zo’n 2000 windmolens. Velen zijn aan vervanging toe op de huidige of een nog betere plek. De opbrengst van 2000 aangepaste molens zorgt voor een aanzienlijk deel van onze elektriciteitsvraag. Met uitvoering van de vele mogelijke elektriciteitsbesparingen groeit dat aandeel. Vervang apparaten door zuiniger modellen met nauwelijks sluipverbruik. Schakel apparaten uit bij afwezigheid van de gebruiker. Kantoren verbruiken nu vaak evenveel stroom in als buiten kantoortijd! Met minder verbruik volstaan minder molens of is met de huidige molens een groter aandeel van onze elektriciteitsvraag mogelijk. 2000 landwindmolens kunnen dan voorzien in ongeveer de helft van onze stroomvraag! In 2008 was de opbrengstverhouding zon wind 1:100, ook daar mag de Windvogel op wijzen.
  Vreemd dat werkgelegenheids-argument, hoe minder onderhoud de molen vraagt, hoe langere de levensduur hoe beter. Windmolens op zee vergen meer bouwkosten en onderhoud, dus meer werkgelegenheid met veel meer kosten.

  Waarom kiest Windvogel voor zo groot mogelijke molens en voor burgerbetrokkenheid met een verdeling “2,4 molen per gemeente”. Of je wil de molens zo dicht mogelijk bij de burger, en die bepalen de molengrootte. Of je kiest voor grootschalige molens in grootschalige landschappen zoals het eerdere inpassingsplan voor 1000 molens van de rijksadviseur voor het landschap.

 2. Beste Roland,

  Als voorzitter ben ik bepaald geen buitenstaander. Ik heb het 1.000 Palen Plan op de jaarvergadering behandeld en alleen maar instemming gehoord. Daarom is het daarna ook verder verspreid. Het speelt nu een rol(letje) in de verkiezingscampagne.

  Je argumentatie over “groot”, dichtbij de burger en werkgelegenheid is heel wat genuanceerder en geen of/of keuze. Maar daarover kunnen we van mening verschillen.

  Feit blijft dat het 1.000 Palen Plan tot nu toe de enige sluitende oplossing is voor het electriciteitsverbruik van alle burgers.

 3. Ik denk dat het 1000 palen-plan een heleboel problemen oplost. Veel mensen vinden alle molens die kris-kras over het land verspreid staan lelijk, vooral omdat ze er niet om gevraagd hebben. Ik denk dat het goed is om vanaf nu zoveel mogelijk grote molens te plaatsen (dus zo min mogelijk kleine), op goed gekozen plaatsen die zo min mogelijk overlast veroorzaken. Ik kan hier in Hilversum zo een stuk of tien plaatsen aanwijzen waar ze prima zouden staan. Als ik er dan als inwoner van Hilversum ook nog eens direct de vruchten van pluk, dan ben ik meteen helemaal om!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *