Nederland op 7 in mondiale top-62 naar windvermogen per inwoner

Landenstatistieken van windvermogens geven meestal een volgorde naar opgesteld vermogen, maar dat zegt natuurlijk niets over de mate waarin een land van windstroom profiteert en het zegt ook weinig over de geleverde prestatie. Relevanter is het opgestelde vermogen per inwoner of per vierkante kilometer.Tijdschrift Windpower Monthly publiceerde deze maand de top-62 naar WindWatt per inwoner. Wij voegden voor de eerste 10 het vermogen per vierkante kilometer toe. In de laatste kolom met het totale opgestelde vermogen staat tussen haakjes de rangorde in de lijst van alle landen.

Nederland doet het dus niet slecht in deze opstelling en staat gerekend naar vermogen per km2 zelfs derde na Denemarken en Duitsland.
Denemarken ligt in beide rangordes een straatlengte voor. Nieuw Zeeland zou zich moeten schamen omdat daar windenergie zonder een cent subsidie uiterst rendabel is door het hoge windaanbod. Oostenrijk moet de bijzondere complimenten krijgen want daar waait het alleen op zeer dure locaties in de bergen en het feed-in tarief was slechts 7,8 Eurocent/kWh voor 13 jaar. De bouw heeft er twee jaar stil gelegen maar sinds februari dit jaar gaat het weer los met een nieuw feed-in tarief van 9,7 cent/kWh, slechts een tiende cent meer dan SDE-2010 in Nederland en een twee jaar kortere looptijd !

WindWatt / inwoner WindkW / km2 MW
1 Denemarken 657 81   (1) 3.480   (9)
2 Spanje 486 38   (4) 19.149   (4)
3 Portugal 354 38   (5) 3.535   (10)
4 Ierland 343 18  (6) 1.270   (16)
5 Duitsland 314 72   (2) 25.777   (3)
6 Zweden 175 3     (8) 1.560   (15)
7 Nederland 141 54   (3) 2.227   (12)
8 Oostenrijk 124,4 12   (7) 995   (18)
9 Nieuw Zeeland 124,3 2    (10) 497   (24)
10 V.S. 123 4    (9) 35.161   (1)

Gerekend naar Watt per inwoner staat Canada op 11 met 107, Frankrijk op 18 met 75, Engeland op 19 met 69, België op 20 met 55 en China op 28 met 20 Watt/inwoner.

Gerekend naar kW/km2 staat Nederland derde. Wat dat betreft kan er in Zweden, Nieuw Zeeland en de VS nog heel wat bij. China stelt met 25.805 MW en 3 kW/km2 ook nog niets voor. Overigens maakt het voor de aanblik wel wat uit of het gaat om geconcentreerde plaatsing van grote turbines (Groningen) of vele verspreid staande kleintjes (Fryslân). Het vermogen in Nieuw Zeeland staat ook nog eens geconcentreerd in 3 of 4 windparken, dus daar hoeft bijna niemand er tegenaan te kijken.
Voor Nederland betekent het vermogen per inwoner dat er per huishouden ongeveer 5 spaarlampen van 15 Watt continue op windenergie kunnen branden (windvermogen telt voor de stroomproductie gemiddeld voor 25% en een gezin heeft gemiddeld 2,1 inwoners) Nederland zal overigens vrij snel naar plaats 12 of 13 afzakken (Watt per inwoner) omdat de landen op 8 t/m 12 (Griekenland op 12) een snel groeiend vermogen zullen laten zien en omdat de bouw in Nederland nog wel even nagenoeg stil ligt. Dit jaar werd helaas nog maar 6 MW toegevoegd. Bron; WSH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *