Nieuwsbrief Pilot Zelflevering, september 2009

De tweede nieuwsbrief is in september 2009 naar de aan de pilot deelnemende leden gegaan. Deze nieuwsbrief is gezamenlijk door de PR-commissie en Eneco opgesteld. De informatie is als email naar de leden gegaan. In dit artikel een copie daarvan.

zelflevering-nieuwsbrief-sep09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *