Omgevallen Ooievaar

Na 10 jaar trouwe dienst heeft de Ooievaar het op 26 maart begeven. Op de windrijke locatie aan de Orberlaan in Den Haag heeft hij in zijn werkzame periode 1.059.220 kWh geproduceerd. Het eigen opgenomen vermogen bedroeg 6920 kWh, zodat er effectief aan het net 1.052.300 kWh is afgegeven.

Foto Windturbine de Ooienvaar

Verslag omgevallen Ooievaar

Zondagmorgen 26 maart klokslag 8 uur zomertijd werd ik gebeld door onze secretaris Jaap Hoogendoorn. Hij was gebeld door ex-collega’s van ENECO die op hun beurt weer gebeld waren door de portier van de manege Levende Have van de politie Haaglanden. De portier had ’s nachts om 4 uur een enorme dreun gehoord maar hij had buiten niets kunnen zien. Bij het ochtendgloren zag hij dat “de Ooievaar�? er niet meer stond!
De portier is gaan bellen met de meldkamer van ENECO. Ik ben direct na de melding van de secretaris naar de windmolen gegaan. Daar aangekomen heb ik hem gebeld om te vertellen wat mijn eerste indruk was: de mast met gondel en wieken was terecht gekomen op het wandelpad en heeft tijdens zijn val het hekwerk van de manege voor een deel beschadigd. Ik heb het service- en onderhoudsbedrijf gebeld en overlegd met hen over de te nemen stappen.
Omdat iedereen de komende week al een volgeplande agenda had hebben we besloten om direct actie te ondernemen. Het onderhoudsbedrijf heeft een kraanbedrijf ingeschakeld om met een kraan en oplegger te komen om de beschadigde delen op te halen. Ik heb in afwachting van de bedrijven – die ongeveer anderhalf uur aanrijtijd nodig hadden – de installatie spanningloos gemaakt. Ik heb intussen nog eens contact gehad met de secretaris zodat de verzekering gewaarschuwd kon worden.
Ondertussen waren diverse passanten langs gekomen. De meesten zeiden dat ze het jammer vonden dat de molen weg was. Zij vonden het een baken in de buurt. Zij meldden ook dat het die nacht behoorlijk had gespookt. De windsnelheidsmeter gaf aan dat de gemiddelde windsnelheid die nacht 11,4 m/s bedroeg. Dit is op zich niet zo’n spectaculaire waarde. Ook onze buren kwamen uiteraard kijken; administratieve gegevens werden uitgewisseld ten behoeve van de schadeafhandeling. Het was erg druk bij hen vanwege ondersteuning die de ME/politie moest verlenen bij een voetbalwedstrijd ADO-Feijenoord.
Het opruimen van de beschadigde delen is erg voortvarend gegaan: zelfs de krater die de gondel had veroorzaakt in de grond was de volgende dag alweer aangeheeld! Het hekwerk van de politie is in dezelfde week gerepareerd.
De mast van de windmolen aan de Orberlaan bleek ten gevolge van materiaalfouten het begeven te hebben. Na enkele dagen wind te hebben “gevangen�? uit de noordoost hoek is die nacht de wind weer uit het zuidwesten gaan waaien. Juist aan die zijde bleek de mastvoet de zwakke plek te hebben gehad.
Het bestuur is met de projectleider van de Windvogel aan het bekijken wat het beste scenario is om de plek aan de zuidkant van Den Haag weer te benutten voor de opwekking van windenergie.