Onze doelen en ambities

De Windvogel is een coöperatie van burgers met als doel samen de productie van duurzame energie in Nederland te bevorderen. Wij plaatsen en exploiteren zelf onze windturbines en zonnevelden.

Op naar meer duurzame energie in Nederland
De beschikbaarheid van energie beschouwen we meestal als vanzelfsprekend. Waar steeds meer mensen van doordrongen raken is dat de productie van energie uit steenkool of aardgas blijvende schade aanricht aan ons leefmilieu. Denk aan klimaatverandering en luchtverontreiniging. Bovendien zijn deze fossiele energiebronnen eindig: ze raken een keer op. Ook maken fossiele brandstoffen ons afhankelijk van andere landen. Het is daarom van groot belang om samen te werken aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Wind op land
Onze prioriteit ligt bij windenergie op land, omdat dit op dit moment de meest rendabele vorm van duurzame energie is en veel elektriciteit oplevert. Een windmolen is binnen een paar jaar terugverdiend. Naast vijf windturbines heeft De Windvogel geïnvesteerd in enkele grote zonnepanelenprojecten in Duitsland.

Ondersteuning van lokale cooperaties
De Windvogel ondersteunt ook lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Heeft u ook een plan, waarbij u begeleiding of advies wenst, laat het ons weten. Zo begeleidt de coöperatie ook projecten van andere windmolenverenigingen en energiecooperaties, bijvoorbeeld de plaatsing van twee molens van 2,3 MW op de dijk van Monnickendam naar Marken, voor vereniging CW Waterland en de bouw van burgerwindturbine Neer van Zuidenwind. Samen staan we sterk als burgers.

Onze ambities:
– Zoveel mogelijk wind- en zonne-energie produceren in Nederland, met elkaar en voor en door burgers
– Zoveel mogelijk burgerparticipatie door groei van het aantal leden bij lokale energiecoöperaties en bij De Windvogel
– Windmolens en zonnevelden voor en door de bewoners realiseren, dus van onderop en niet van bovenaf
– Te werk gaan zonder subsidies en zonder energiebelasting
– De transitie naar meer duurzame energie in Nederland stimuleren, door zoveel mogelijk samen te werken met energiecoöperaties, gemeenten en initiatiefnemers en ervoor te zorgen dat burgers kunnen participeren in duurzame energie projecten middels direct eigendom
– De opbrengsten van duurzame energie projecten duurzaam en sociaal inzetten in de omgeving, met andere woorden de windmolens als vliegwiel voor verdere lokale duurzame ontwikkeling en buurtbewoners die lokaal profijt hebben