Opbrengst Gouwevogel Juni 2008

Na een zeer matige windmaand mei, geeft juni iets meer opbrengst.

Juni 2008 heeft 46.867 kWh gebracht, bij 54693 als verwachting. (86%)
In windex punten zijn dat er nu 60, bij een verwachting van 70.

De voorsprong van het eerste kwartaal van 148.502 kWh of 191 punten is
na het tweede kwartaal gedaald tot 96.238kWh of te wel 124 punten.
Maar nog steeds een gemiddelde, dat boven verwachting is.

Op de 25e was er gepland onderhoud. Het was een grote elektrische
beurt, en ook de trafo is nu meegenomen.
Er was 7 uur geen opbrengst bij een in de loop van de dag krachtige
wind, waardoor er ± 1670 kWh aan de molen voorbij zijn gewaaid.

Harry