Opbrengst Gouwevogel Mei 2008

Na een redelijke windmaand voor april, geeft mei maar weinig opbrengst.

Een warmte record gaat niet samen met een veel wind.

Mei 2008 heeft 38.585 kWh gebracht, bij 66418 als verwachting. (slechts 58%)
In windex punten is dat nu 49 bij 85 als verwachting.

De voorsprong in 2008 van 148.502 kWh of 191 punten van het eerste kwartaal is nu gedaald tot 104.064kWh of te wel 134 punten.

Maar nog steeds een gemiddelde, dat boven verwachting is.

Harry