Opbrengsten windmolens juli 2008

De Gouwevogel; Juli 2008 heeft 54.972 kWh gebracht, bij 52.349 als verwachting. (105%) Ongemerkt is de totaal opbrengst vanaf november 2000 ( ± 7,75jr), nu boven de 7.000.000kWh gekomen.

De Windvogel; Productie in juli 2690 kWh, zeer matig.
100% beschikbaar,windsnelheid gemiddeld 3 m/sec
de piek was 82 kW Totaal nu 1.120.961 kWh geleverd.
(door de steeds hogere bomen naast de windmolen wordt de opbrengst steeds minder.) Een hogere verbeterde molen zou hier op zijn plaats zijn.

De Amstelvogel; opbrengst 271.871 kWh dit is 117% van de
gemiddelde juli maand.

Het gaat zeer goed met de opbrengsten dit jaar. (zie pagina molens) Dank aan de molenaars voor het doorgeven van de cijfers.