Opening Amstelvogel 5 november 2005

In aanwezigheid van circa 200 belangstellenden is op 5 november j.l. in Ouderkerk a/d Amstel de nieuwe windturbine van de vereniging “De Windvogel” officieel in gebruik gesteld door de loco-burgemeester van Ouder-Amstel.

Plaatje Opening Amstelvogel

Deze moderne Enercon E70-windturbine met een vermogen van 2 MWatt is in de plaats gekomen van de kleinere Lagerwey-turbine, die ruim 13 jaar duurzame energie heeft geproduceerd.

Foto Amstelvogel

De turbine met de naam Amstelvogel is eigendom van “De Windvogel”, een windturbinecoöperatie van ca. 800 leden, die via particulier initiatief een bijdrage willen leveren aan een schoon milieu.

Foto Amstelvogel

Dorine Putman van de ASN-bank.

De opening van het programma, dat strak werd geleid door Dorine Putman-Devilee van de ASN-bank, werd ingeleid door de voorzitter Dick van Elk.

Foto Amstelvogel

Dick van Elk, voorzitter van de Windvogel.

In zijn betoog wees hij op de gevolgen, die het huidig gebruik van energie mee brengt. In een paar honderd jaar worden de resultaten van een proces, waar de zon en aarde miljoenen jaren aan hebben gewerkt, opgebrand ten koste van de leefbaarheid van de aarde. Windenergie is momenteel de meest rendabele vorm van duurzame energie en kan in een belangrijke mate voorzien in de behoefte van de Nederlandse huishoudens. Met zo’n 1500 grote moderne windturbines kan meer dan de helft hiervan van schone stroom worden voorzien.
Hij wees verder op het in de jaren 80 ontstane initiatief van een groep mensen in Ouderkerk, die samen middels het plaatsen van een Lagerwey-turbine een begin hebben gemaakt aan de duurzame energieopwekking in Ouderkerk a/d Amstel en dankte naast andere betrokkenen ook het gemeentebestuur van Ouder-Amstel voor de samenwerking die heeft geleid tot de bouw van de Amstelvogel, die ca 1300 huishoudens van duurzame energie kan voorzien.

Hierna kwamen meerdere sprekers aan het woord, zoals o.a.:

mede-initiatiefneemster Dini Rullmann, die aangaf hoe een initiatief voor het plaatsen van een windturbine in Ouderkerk met het nodige doorzettingsvermogen en samenwerking met anderen in 1992 tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Foto Amstelvogel

Dini Rullmann en Co, mede-initiatiefnemers van plaatsing van de vorige molen in Ouderkerk._

Daarna vertelde projectleider Harry van den Hooren met welke instanties rekening moest worden gehouden en welke hobbels er genomen zijn, die hebben geleid tot het eindresultaat van het project.

Foto Amstelvogel

Harry van den Hooren, projectleider van het Amstelvogelproject.

Lucas Reijnders van “Natuur en Milieu” onderschreef het belang van duurzame energie en prees hierbij het particulier initiatief, dat zich staande kan houden tussen de grote energiereuzen, bij wie het puur gaat om het geldelijk gewin.

Foto Amstelvogel

Prof. Lucas Reijnders van “Natuur en Milieu�?.

Derk van Wijk van het energiebedrijf “Echte Energie” dat de duurzame energie van de Amstelvogel afneemt. Hij wees op de professionele aanpak van het Windvogel-team, waaraan menig projectontwikkelaar zich zou willen meten.

Foto Amstelvogel

Derk van Wijk van “Echte Energie�?.

Hij dankte verder de Windvogel en ook het gemeentebestuur van Ouder-Amstel, waarbij de samenwerking heeft geleid tot dit unieke eindresultaat.

Arnold Abbema, penningmeester van de Windvogel, schetste het ontstaan van de Windvogel, die zich middels fusies heeft uitgebreid tot een coöperatie van ca 800 leden en waaraan binnenkort door een nieuwe fusie met een coöperatie in Brabant ongeveer 200 leden worden toegevoegd.

Foto Amstelvogel

Arnold Abbema, penningmeester van de Windvogel.

Hij gaf ook het belang aan van de goede contacten met de ASN-bank, die als leningverstrekker een onontbeerlijke rol speelt bij het financieren van dergelijke projecten.

Jan Frerejean van Eneco, die de Windvogel via subsidies in belangrijke mate heeft ondersteund bij PR-activiteiten.

Foto Amstelvogel

Jan Frerejean van Eneco.

Maartje Homan (3 jaar) symboliseerde de toekomstige generatie.

Foto Amstelvogel

De toekomstige generatie.

Jaap Warners (ex-wethouder van Gouda), die momenteel als voorzitter van Task Force Windenergie door het ministerie is aangesteld om de implementatie van de windenergieplannen te helpen bespoedigen.

Foto Amstelvogel

Jaap Warners, van de Task Force Windenergie.

Gert de Gans van Kerk-in-actie, een organisatie die onder het motto “de aarde ademt op” de samenleving oproept om verantwoord met de aarde en het klimaat om te gaan.

Foto Gert de Gans

Gert de Gans van Kerk-in-actie.

Gertjan van Klaveren, die met de leus “geen praatjes, maar plaatjes” de daad bij het woord heeft gevoegd door het maken van de CD, waarop de projectgeschiedenis van de Amstelvogel in beeld is gebracht.

Foto Gertjan van Klaveren

Gertjan van Klaveren, maker van de Amstelvogel-CD.

Hierna werd de officiële ingebruikstelling van de Amstelvogel verricht door de loco-burgemeester van Ouder-Amstel, Mw. Hanneke Brummelhuis-Jansen.

Foto Mw. Hanneke Brummelhuis-Jansen

Hanneke Brummelhuis, loco-burgemeester van Ouder-Amstel.

Zij onderschreef het belang van de inzet van windenergie als duurzame energie in de samenleving met de constatering dat niet iedereen daar op dezelfde manier over denkt en bedankte de sprekers voor de lovende woorden aan het adres van het gemeentebestuur.

Foto Mw. Hanneke Brummelhuis-Jansen

Hanneke Brummelhuis, loco-burgemeester van Ouder-Amstel.

Zij gaf evenwel aan dat de belangrijkste bijdrage aan dit project kan worden toegeschreven aan de initiatieven en het draagvlak van de bewoners van Ouder-Amstel.
Daarna werd middels het symbolisch leggen van een stukje in een puzzel de aanzet gegeven tot het in werking stellen van de Amstelvogel.

Vervolgens werd door de projectmanager Jaap Hoogendoorn, die ook secretaris is van “De Windvogel” het beheer van de turbine overgedragen aan de nieuwe molenaars, Arjan Boomars en Vincent de Jong.

Foto Jaap Hoogendoorn

Jaap Hoogendoorn, projectcoördinator.

Foto Arjan Boomars en Vincent de Jong

_ v.l.n.r. Arjan Boomars en Vincent de Jong, molenaars van de Amstelvogel, nemen de sleutels van de
windturbine in ontvangst._

Foto Vincent als bandlid

Vincent de Jong als bandlid met zijn band.

Verder kwam ook Bram van Noort van de fabrikant Enercon aan het woord. Ook hij prees het projectteam voor het gedegen projectwerk, dat Enercon in staat heeft gesteld om op een relatief slappe bodem met zwaar transport een turbine te plaatsen.

Foto Windturbine de Amstelvogel

Windturbine de Amstelvogel.

Hiermee is weer een project van “De Windvogel” tot een goed einde gebracht, waarmee weer een nieuwe schakel is toegevoegd aan de keten van duurzame-energieproductiemiddelen.

Foto Windturbine de Amstelvogel

De Amstelvogel in de zon.

Routebeschrijving voor wie de Amstelvogel wil gaan bekijken

Auto:
Neem op de A2 de afslag Ouderkerk aan de Amstel. Hierna volgt u de vlakbij de afrit gelegen Machineweg, die parallel loopt met de A2. Ga daarna bij de eerstkomende T-splitsing linksaf de Groeneveldweg in. Aan het einde hiervan vindt u aan het begin van de Middenweg een grote parkeerplaats, waar u de auto kwijt kunt.
Daarna is het ca 10 minuten lopen langs de Middenweg, waarbij aan het einde hiervan de Amstelvogel ongetwijfeld zal opvallen.

Openbaar vervoer:
Een mogelijkheid is om vanuit station Bijlmer de bus te nemen naar Ouderkerk a/d Amstel. Beter is het om de metro te nemen naar station Holendrecht bij het AMC en daarna via Meibergdreef te lopen in zuidwestelijke richting, waarna men via een loop/fietsbrug over de A2 op de Middenweg uitkomt. Dit is ca 20 minuten lopen vanaf metrostation Holendrecht.

Route

Klik op het kaartje voor meer details.