Opschalingsproject Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is het grootste community windpark ter wereld. Boeren en burgers zorgen samen ervoor dat de 220 solitaire molens die momenteel in het gebied staan, vervangen worden door 91 grote molens in lijnopstellingen. Vanaf 2020 levert Windpark Zeewolde schone energie voor zo’n 280.000 huishoudens; 2,5 keer meer dan er met de huidige molens wordt opgewekt. De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken per stuk veel meer stroom op dan de bestaande windmolens.

Aandeel De Windvogel
Onze windturbines De Appelvogel en De Elzevogel komen in aanmerking voor deze sanering en opschaling. Zij maken onderdeel uit van het windmolenbestand in Zeewolde. In 2015 is De Windvogel lid geworden van de Windvereniging Zeewolde, omdat wij twee turbines in eigendom hebben in deelgebied Zuid.
De Windvogel houdt rekening met een totale investering van ongeveer €300.000 in Windpark Zeewolde, maar het zou nog iets meer kunnen worden. In totaal worden er 38.500 certificaten uitgegeven en maximaal 295 certificaten zijn van De Windvogel. Wij krijgen dus iets minder dan 0,75% van het totale windpark.

Planning
Windpark Zeewolde heeft alle contracten gesloten die nodig zijn om het windpark in het buitengebied van Zeewolde te realiseren. Samen met de gemeenten Almere en Zeewolde heeft de Windvereniging Zeewolde de SDE subsidie in 2017 aangevraagd. Inmiddels is die toegekend. Er is een milieueffectrapportage (MER) gemaakt en een vergunning toegekend. Het Regioplan van de provincie is op zaterdag 14 september 2015 aan de bevolking van Zeewolde gepresenteerd en is goed ontvangen door de aanwezigen. In het Regioplan kunt u alles lezen over de opschaling en de sanering van de windmolens in Flevoland. Lees de actuele stand van zaken over dit windpark op de website van Windpark Zeewolde.

De Nieuwe Molenaars
Naast de leden van De Windvogel, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied krijgen ook bewoners uit Zeewolde, Almere en omstreken de kans om via burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars in het windpark te investeren. Voor meer informatie over De Nieuwe Molenaars, zie: www.denieuwemolenaars.nl.

Nieuws:
https://www.windvogel.nl/definitieve-go-voor-windpark-zeewolde/
Grote stappen voor windpark Zeewolde, april 2018
Rijksinpassingsplan en vergunningen windpark Zeewolde ter inzage, 18 september 2017
Energiecoöperaties praten mee over windpark Flevoland, 12 september 2016
Provincie Flevoland akkoord met Regioplan Zeewolde, 13 juli 2016
Filmpje Windpark Zeewolde Open Winddag, 18 juni 2016
Zeewolde geeft groen licht voor regioplan windenergie, 29 juni 2016
Ontwikkelvereniging Zeewolde bouwt windpark zelf
De Windvogel lid van Windvereniging Zeewolde, april 2015.

One thought on “Opschalingsproject Windpark Zeewolde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *