Power to the People

Als burgers zelf het initiatief nemen tot het regelen van zaken die eigenlijk door de politiek geregeld moeten worden, spreekt men van ‘Power to the people’. Het maatschappelijk draagvlak is zo groot dat de maatschappij, de burgers, het voortouw neemt terwijl de gevestigde instanties hardnekkig vasthouden aan de oude structuren. De aflevering van VPRO’s tegenlicht van maandag 8 oktober gaat hierover.

De windvogel begon als burgerinitiatief zo’n 20 jaar geleden. Een aantal burgers begon deze cooperatieve windmolenvereniging om gezamelijk zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Met (momenteel) 6 windmolens hebben ze zo hun eigen windcentrale. Met de zelfleveringspilot leveren ze de stroom terug aan hun eigen leden.

Inmiddels zijn er veel meer ‘power to the people’ initiatieven op het gebied van energievoorziening. De stroom van zonnepanelen is door collectieve inkoop-initiatieven inmiddels al goedkoper dan de stroom van het energiebedrijf. Ook bij windenergie zou dit het geval kunnen zijn als de politiek eigen windenergie net zo zou behandelen als opgewekte energie van eigen zonnepanelen. Door deze cooperatief opgewekte duurzame windenergie administratief gelijk te stellen aan stroom uit eigen zonnepanelen kan de stroomvoorziening, zonder kosten voor de overheid, snel verduurzamen. Door dit soort initiatieven met wetgeving te steunen in plaats van er dwars voor te gaan liggen kan de overheid zich een hoop geld besparen omdat de investeringen en de revenuen door de bevolking zelf genomen worden, terwijl de duurzame doelstellingen waaraan de overheid zich gecommiteerd heeft in sneltreinvaart behaald zullen worden.

Geef initiatieven zoals de zelflevering, het samen eigen stroom opwekken, van De Windvogel daarom ruim baan! De Windvogel wil tenslotte heel Nederland van duurzame energie voorzien, en kan dat door middel van hun leden, de zelflevering mits de overheid voldoende locaties afgeeft!

Rens Beijer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *