Provincie Flevoland ook akkoord met Regioplan windpark Zeewolde

Windpark ZeewoldeDe Provinciale Staten van Flevoland hebben op woensdag 13 juli met het Regioplan ingestemd. Dat deden zij nadat ook gemeenteraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad al hun goedkeuring hadden gegeven aan het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.

Hoogtebeperking
Vanwege een motie van de VVD zal er wel een hoogtebeperking gelden. Nieuwe turbines in de hele provincie Flevoland mogen niet hoger zijn dan 120 meter (ashoogte). Met de maatregel komt de Provincie bewoners tegemoet, die vrezen voor hun uitzicht en de verlichting die vanwege luchtverkeersveiligheid op de turbines aangebracht moet worden. Maar met een ashoogte van 120 meter en rotordiameter van 130 of 140 meter wordt de tiphoogte van de molens zo’n 190 meter; slechts 30 meter lager dan de nu geplande molens met een tiphoogte van maximaal 220 meter. Dat verschil is in de praktijk nauwelijks zichtbaar. Daarnaast moeten ook de lagere molens nog steeds uitgerust worden met verlichting. De maatregel levert voor de bewoners dus weinig voordeel op. Sterker nog, het kent vooral een belangrijk nadeel: 30 meter minder hoogte betekent een flinke daling in de stroomproductie, waardoor er wel 12.000 huishoudens minder van groene stroom kunnen worden voorzien. Ontwikkelvereniging Zeewolde is daarom niet blij met de maatregel.

Uitwijkmogelijkheid
De provincie kan alsnog toestemming geven voor hogere molens, als uit de business case blijkt dat dat noodzakelijk is. Ook aangezien hogere turbines langs de A27 voor 12.000 meer gezinnen groene stroom leveren, en het werkelijke verschil in hoogte voor bewoners geen voordeel in uitzicht oplevert, bepleit Ontwikkelvereniging Zeewolde dat de overheden het park de benodigde ruimte geven.

Meer informatie over het windpark leest u op http://windparkzeewolde.nl/.
Meer informatie over de rol van De Windvogel in dit windpark leest u op https://www.windvogel.nl/opschalingsproject-flevopolder/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *