Realisering 6000 MW wind op land in de knel

Bijna een kwart van de windprojecten op land die nodig zijn om de 6000 MW doelstelling in 2020 te halen, is nog niet van start gegaan, blijkt uit de Monitor Wind op Land. Eind 2014 is in Nederland 2.525 MW wind op land gerealiseerd. Daarmee is 42% van de 6000 MW doelstelling in 2020 gerealiseerd. Nog zo’n 3.500 MW aan projecten is in ontwikkeling. Hiervan bevindt 24% (865 MW) zich in de bouwfase en 23% (825 MW) is in een bepaalde fase van het vergunningsproces. De overige 54% is nog niet het officiële procedureproces ingegaan.

Lees het volledige artikel op EnergieOverheid.nl.

One thought on “Realisering 6000 MW wind op land in de knel

  1. Elke gemeente moet een “Plan van aanpak” hebben hoe ze aan aan klimaatneutraal in 2033 gaan voldoen. Daar moet dan de 14% duurzaam in 2020 o.a. met de landelijke doelstelling aan windenergie onderdeel van uitmaken. Dit kan plaatselijk of gezamelijk in regionaal verband.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *