Rotterdam wil meer dan verdubbeling windenergie

Rotterdam wil meer dan verdubbeling windenergie, en de Windvogel wil deze realisatie graag mede mogelijk maken.

“Rotterdam gaat méér megawatts realiseren. Een verdubbeling van de huidige capaciteit alleen is niet genoeg, want daar is de haven alleen al goed voor.” Wethouder Rik Grashoff van milieu wil creatief kijken naar oplossingen: “Waarom kan hier een windpark niet gecombineerd worden met milieuwaarde?”

Grashoff sprak tijdens het Rotterdam Climate Initiative-winddebat op de Maasvlakte, aan de vooravond van een nieuwe opvoering van Don Quichot. Op dit moment staat voor 151 megawatt aan windturbines in het havengebied opgesteld, dat is zo’n tien procent van het landelijke vermogen. Nieuwe windturbines komen met name op de zeewering van de Maasvlakte 2.

Doelstellingen gehaald
De haven van Rotterdam is een van ’s werelds voornaamste energiehavens. Daarbij gaat het allang niet meer alleen om olie en olieproducten. Het Havenbedrijf richt zich op de op- en overslag van biobrandstoffen en Liquified Natural Gas (LNG), daarnaast ook op windenergie. In 2001 sprak het Havenbedrijf af om in 2010 120 megawatt aan vermogen te realiseren
in het havengebied. Die doelstelling is met de huidige 151 megawatt ruimschoots gehaald. Nu wil Rotterdam doorpakken.

Drie sporen naar meer wind
Rotterdam volgt voor windenergie drie sporen. Ten eerste door het bouwen van windturbines op land in het bestaand havengebied en op de nieuwe zeewering van de Maasvlakte 2. Daar liggen nog kansen voor verbetering door nieuwe turbines te plaatsen en door bestaande turbines te moderniseren. Verwachte opbrengst: 65 MW. Op de buitenring van Maasvlakte 2 zijn 24 windmolens gepland die goed zijn voor 108 MW extra.

Voor de kust
Tweede spoor naar meer wind ligt pal voor de kust. Rotterdam wil de 12-mijlszone graag benutten. Ook hier zijn geschikte locaties aangewezen, waarbij men rekening houdt met belangen als de vaarroutes, de zichtlijnen en de natuurbescherming (Natura 2000).

Andere vaarroutes
Derde spoor naar meer wind is op volle zee. Daar ziet Rotterdam grote mogelijkheden, maar daarover beslist het Rijk. Rotterdam stimuleert die mogelijkheid graag en draagt daaraan bij: Scheepvaart Adviesgroep Noordzee gaat scheepvaartroutes veranderen om grootschalige windparken op de Noordzee mogelijk te maken. Bron;Rotterdam Climate Initiative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *