Samen je eigen duurzame energie opwekken

“Als burgers moeten wij uiteindelijk – direct of via doorberekening – alle rekeningen betalen, inclusief de belastingen, heffingen, accijnzen, rechten, vergunningen, enz.

Zelf je eigen kropje sla, of bloemkool, of groene elektronen oogsten is de manier om zonder bovengenoemde omwegen de economie te vergroenen. Met elkaar hebben we als (wereld)burgers ruim voldoende mogelijkheden om onze leefomgeving voor onszelf èn voor onze kinderen (weer) leefbaar te maken. We kunnen praten met/over of wachten op anderen . . . maar de tijd dringt.We kunnen beter wat doen: samen in coöperatief verband aan de oplossing werken. De Windvogel doet dat 20 jaar. En met succes: we produceren 2x zoveel elektriciteit als we verbruiken, alleen, dat gaat nu nog via de omweg van bedrijven die er met onszelfde geld niet in slagen voldoende groene stroom te produceren. Als we het zelf doen lukt dat wèl!

Doet u mee? Dan zijn we voortaan met de oplossing bezig! Veel effectiever dan over problemen praten, nietwaar?”

Dank en hartelijke groet,

Dick van Elk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *