Samenvatting groothandelsmarkt elektriciteit 2009

De crisis begon halverwege 2008 al toe te slaan op de commodity markten en heeft zich verder doorgezet gedurende 2009. Door het dalen van de kolen, gas, olie en CO2 prijzen en de veel lagere vraag naar elektriciteit in met name de eerste 4 maanden van het jaar nam de prijs van het kalender jaar voor 2010 (het toonaangevende contract) ook af tot het dieptepunt eind februari / begin maart tot ongeveer 42.5 euro. Vervolgens krabbelde de markt door een pakket genomen overheidsmaatregelen en een stijgende olie en kolen prijs weer een beetje op om richting het einde van het jaar door een gebrek aan vraag weer licht in te zakken.De wind heeft het grootste effect op de Duitse markt, waar ongeveer 25GW aan windmolens opgesteld staat. Tevens zijn negatieve prijzen mogelijk op de Duitse markt. Hierdoor zal Duitsland op dagen met hoge wind productie naar alle landen exporteren en dus ook naar Nederland. Dit heeft, naast de windproductie in Nederland, ook in 2009 een extra drukkend effect op de APX dagprijzen gehad en tot een verlaging van het 2010 contract geleid.
Interessant om te noemen is dat de prijs in West Europa nog redelijk op peil is gehouden door de grote importen in Frankrijk. Het Franse EDF kampte in het tweede kwartaal van 2009 met veel stakingen tijdens het onderhoud van de nucleaire centrales, omdat de vakbonden meer loon eisten. Hierdoor waren er veel minder centrales beschikbaar het hele jaar en is het onderhoud met gemiddeld drie maanden uitgelopen, en de beschikbaarheid tot een dramatisch dieptepunt gedaald in oktober. Dit had ook grote gevolgen voor de prijzen in de herfst / het begin van de winter. Frankrijk importeerde uit alle landen stroom (ipv exporteerde zoals normaal), waardoor de prijzen werden opgedreven. Wat hier ook aan heeft bijgedragen is het droge weer gedurende september en oktober, waardoor er veel minder water productie uit de alpen was.
In het vierde kwartaal van 2009 de gasprijs ingestort vanwege de warme november maand, overvolle gasopslag en goede beschikbaarheid van de gasvelden. Hierdoor zijn de productiekosten van kolen en gas min of meer aan elkaar gelijk geworden en de prijzen gestabiliseerd. De volatiliteit van de dagprijs is hierdoor enorm afgenomen.
Samenvattend zijn de sterke olie en kolenprijzen de redenen dat de elektriciteit prijzen niet verder zijn gedaald gedurende 2009, ondanks de zwakke vraag, lage gas prijzen en het drukkende effect op de prijs van de wind productie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *