Steeds meer duurzame elektriciteit

De productie van duurzame elektriciteit is vorig jaar ten opzichte van 2007 gestegen met 1,5 procent tot 7,5 procent.

Die toename komt vooral door de groei van de elektriciteitsproductie uit windenergie en biomassa. Vooral de productie uit windenergie nam flink toe. Die lag vorig jaar een kwart hoger dan in 2007. Er zijn meer windmolens in gebruik genomen. De in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit wordt gebruikt om afnemers van groene stroom te voorzien. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, moet er veel groene stroom worden geïmporteerd.

De grote elektriciteitscentrales gebruikten in 2008 ruim een kwart meer biomassa dan in 2007. Dat was nog wel minder dan in 2005 en 2006 (toen was de subsidieregeling ruimer). De meegestookte biomassa in centrales was in 2008 goed voor ongeveer een kwart van de duurzame elektriciteitsproductie.

Vorig kwamen er drie installaties bij die elektriciteit maken met biomassa als enige brandstof. Het gaat dan om Alkmaar en Hengelo (afvalhout) en Moerdijk (kippenmest).
ANP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *