Stilte voor de storm

Van de voorzitter

Tien jaar was het windstil bij De Windvogel. Het bouwen van solitaire molens stokte in Nederland en alles moest groter en aan de vrije markt overgelaten worden. Naarmate de weerstand tegen deze aanpak groeide, kwam de alternatieve methode van De Windvogel weer boven drijven. Windturbines worden nu weer samen met de omgeving en met burgers gebouwd. In de afgelopen 28 jaren hebben we met die aanpak veel voorwerk gedaan. Dat gaat in de komende jaren vruchten afwerpen.

We hebben ons participatiereglement aangepast zodat lokale coöperaties kunnen groeien met kapitaal en inzet van onze leden. Daarvoor werden windmolens gefinancierd door de leden gedurende een periode van 15 jaar. Dan zat de financiële partici-patie voor 15 jaar vast in een project. Door het nieuwe participatiereglement kunnen we flexibel geld in projecten stoppen enbij groei van de lokale coöperatie, het kapi-taal weer terug laten stromen naar De Windvogel om in nieuwe projecten te stop-pen, of weer terug te geven aan de leden. Coöperatie Zuidenwind is hier een mooi voorbeeld van. Na drie jaar was deze beginnende coöperatie sterk en groot genoeg om op eigen benen te staan, en kochten zij ons aandeel in hun windmolen weer te-rug.

Missie geslaagd wat ons betreft! Het geld dat terugstroomt steken wij volgend jaar weer in andere projecten zoals in Vlaardingen of Bodegraven-Reeuwijk, waar wij weer nieuwe lokale coöperaties ondersteunen. Het succes in Limburg is voornamelijk te danken aan de inzet van de lokale coöperatie, maar onze ondersteunende rol in het project wordt gezien en erkent. Dat zorgt weer voor nieuwe aanwas van projecten.
Daarnaast hebben we door onze inzet ook mee kunnen liften op de schaalvergroting van de windsector, en blijven we ook bij onze wortels door onze kleine oude turbines op te schalen. Zo investeren we volgend jaar in twee rijkscoördinatie projecten (pro-jecten groter dan 100 MW): Windpark Drentse Monden en Oostermoer en Windpark Zeewolde. Dit zijn projecten waar we al 10 jaar geleden onze eerste stappen maak-ten. In Drenthe door afspraken te maken met een groep agrariërs en in Zeewolde door onze windmolens de Appelvogel en de Elzevogel aan te kopen. Ook op kleine schaal doen we mee aan deze schaalvergroting: onze windmolens in Gouda en in Ouderkerk aan de Amstel komen in aanmerking voor een opschaling naar grotere en efficiëntere turbines..

Met het nieuwe klimaatakkoord wordt de aanpak van De Windvogel geconsolideerd. De omgeving wordt expliciet genoemd als partner in wind- en zonprojecten. Het streven is 50% lokaal eigendom. Er zullen dus nog veel meer projecten volgen waar onze expertise nodig is. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar we ooit zeven jaar geleden zijn begonnen met samenwerken dat resulteerde in Amsterdam Wind.

De 10 jaar windstilte is eerder een stilte voor de storm . Vanaf 2019 zullen we (als alles goed gaat) elk jaar een windpark bouwen. De coöperatie zal een vogelvlucht maken van vrijwilligersvereniging naar een klein bedrijfje met maar één, (maar wel een hele goeie) werknemer en een handvol projectleiders op freelance basis, naar een stevige organisatie die de vraag van de leden nog beter kan bedienen. Een mooie uitdaging voor ons allemaal. We zien daarom enorm uit naar 2019 en de toekomst!

Siward Zomer, voorzitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *