CBS: Wind belangrijkste bron hernieuwbare elektriciteit

appelvogel_350_200Voor het eerst is wind de belangrijkste energiebron voor hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 zo’n 8 procent hoger dan in 2013, terwijl deze productie uit biomassa 16 procent lager uitpakte. Dit maakt het CBS gisteren bekend.

Windenergie groeit
De elektriciteitsproductie van windmolens nam toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg in 2014 met ongeveer 150 MW (megawatt) tot ongeveer 2.850 MW eind 2014 door het gereedkomen van enkele kleinere en middelgrote windparken. De overheid streeft naar 6.000 MW op land in 2020 en 4.500 MW op zee in 2023. Om deze doelstellingen te realiseren zal het windvermogen sneller moeten groeien dan in het verleden.

Bron: CBS

Windstroom passeert de 5% grens

Groei windenergieNa enkele jaren van zeer beperkte groei, is er dit jaar weer een fors vermogen aan windenergie bijgebouwd. In 2013 is tot en met eind augustus maar liefst 289 MW bijgeplaatst. Met deze flinke bijbouw en lager gebruik van elektriciteit vormt windenergie nu een aandeel van ruim 5% van het totale stroomgebruik in Nederland.

Het totaal opgestelde vermogen van windenergie bedraagt nu 2723 MW, dit zorgt voor een gemiddelde jaarproductie van 6.375.325.800 kWh (6,3 miljard kWh per jaar). Het totale stroomgebruik in Nederland is +/- 120 TWh (120 miljard kWh per jaar). Dit betekent dat windenergie nu zorgt voor ruim 5% van ons stroomgebruik per jaar!

Het aandeel windenergie groeit gestaag in de elektriciteitsmix. Doordat windmolens steeds hoger worden en het vermogen groter wordt, stijgt de stroomproductie sterk. De capaciteit van een windmolen was 25 jaar geleden ongeveer 80 KW. Vandaag de dag worden molens geplaatst met een capaciteit van 3000 KW. Daarbij is de laatste jaren de totale stroomvraag iets afgenomen.

Windenergie is een noodzakelijke en een belangrijke factor om aan de klimaatverdragen te voldoen.