Handreiking kleine energieprojecten online

de-financiering-van-decentrale-duurzame-energieprojecten-001Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten publiceert een handreiking voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten. De handreiking leidt initiatiefnemers van kleine energieprojecten – particulieren of coöperaties – door de belangrijkste kaders en knelpunten bij de projectontwikkeling en financiering. Het Expertisecentrum wil hiermee een extra stimulans geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.

De financiering van decentrale duurzame energieprojecten
Lokale burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten worden steeds belangrijker om de klimaatdoelstellingen te halen. De financiële sector wil deze projecten financieren maar ziet nog vaak dat een project niet aan de voorwaarden voor financiering voldoet. Een veel voorkomende reden hiervoor is dat bij de initiatiefnemers de kennis ontbreekt om een project van de grond te trekken en gefinancierd te krijgen. Daarom hebben Triodos Bank en ASN Bank in opdracht van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten deze handreiking geschreven.

De Windvogel kan mede-financieren
Voordat de bouw van een windmolen of zonnedak kan beginnen, zijn er vaak al vele ontwikkelingskosten gemaakt. Nieuwe Decentrale Duurzame Energie Coöperaties hebben veelal niet de beschikking over de financiële middelen om ontwikkelingskosten te dekken: geld dat nodig is om studies te laten uitvoeren, rapportages op te stellen, leges te betalen, etc. Coöperatie De Windvogel heeft voldoende eigen liquide middelen, en kan daarmee beginnende kleine initiatieven helpen.

Lees hier de handreiking:
https://www.nvb.nl/nieuws/2016/5034/handreiking-voor-de-financiering-van-kleine-zon-en-windprojecten.html