Rechtbank zitting Klimaatzaak op 14 april

Klimaatzaak UrgendaOp dinsdag 14 april om 9.30 uur is de zitting van de Klimaatzaak bij de rechtbank in Den Haag. Urgenda is de klimaatzaak tegen de Staat gestart omdat de overheid de urgentie van het klimaat probleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Willen we niet dat het leven op aarde al in de tweede helft van deze eeuw zeer onaangenaam wordt, dan zal de uitstoot van broeikasgassen al voor 2020 sterk verminderd moeten worden. Als je op een ravijn afrijdt moet je op tijd beginnen met remmen. Rem je te laat, dat val je onvermijdelijk over de rand.

De voorbereidingen voor de zitting zijn in volle gang. Urgenda wil uiteraard met zoveel mogelijk mensen verschijnen om te laten zien hoe belangrijk deze zaak voor ons is. Lees hier meer.