Najaarscongres ODE Decentraal en NS over Duurzame Mobiliteit

duurzame mobiliteitOp zaterdag 7 november 2015 houdt ODE Decentraal in samenwerking met de NS haar Najaarscongres. Dat is dit jaar gewijd aan duurzame mobiliteit: Hoe verplaatsen wij onszelf en onze goederen op een duurzame wijze en wat zijn de mogelijkheden om de doelstelling uit het Energieakkoord sneller te realiseren?

Wat is bijvoorbeeld de impact van nieuwe technieken, zoals kites voor vrachtschepen? Is het delen van elektrische auto’s wel zo SMART? En wat zijn de ontwikkelingen bij de NS. Via boeiende sprekers (Pieter van Geel, Jorrit Zijdewind, Maarten van Biezen) en workshops (over skysails, laadpalen en duurzaamheid op het spoor) wordt u op de hoogte gebracht van de dilemma’s, de oplossingen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer.U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Programma

9:30 Inloop
10:00 Algemene Ledenvergadering ODE Decentraal
11:30 PAUZE
11:45 Opening Congres
11:50 Welkomstwoord door René Ruesen, lean manager NS, raadslid gemeente Nijkerk
12:20 SER-Energieakkoord en transitie Duurzame Mobiliteit – Pieter van Geel
13:00 LUNCH
14:00 Allego wil dat iedereen altijd en overal zijn elektrische auto kan laden – Jorrit Zijdewind
14:30 Parade van workshops en rondleiding
15:30 PAUZE
15:45 Korte samenvatting van de workshops
16:00 Toekomstperspectief – Maarten van Biezen, Natuur en Milieu
16:30 5 jaar P-nuts – Layana Mokoginta
17:00 Sluiting congres gevolgd door een hapje en een drankje

Voor het volledige programma klikt u HIER.

Datum en tijd
Zaterdag 7 november
09.30 tot 17.00 uur

Locatie
NS Hoofdkantoor Het Trefpunt,
direct naast het Centraal Station
Laan van Puntenburg 100
Utrecht

Aanmelden
Als lid kunt u zich na inloggen op de website van ODE Decentraal aanmelden voor het congres. U kunt ook een e-mail sturen aan
info@duurzameenergie.org, onder vermelding van uw naam en ‘NJC 2015’. Kort voor het congres ontvangt van ons per e-mail een factuur.

Prijs inclusief lunch
Leden: € 10,-
Niet-leden: € 25,-
Studenten gratis

Nieuwe vereniging bundelt belangenbehartiging van de burger in de energietransitie

Logo ODEOp zaterdag 18 april zijn ODE en e-Decentraal gefuseerd tot de nieuwe vereniging ODE Decentraal. Daarmee ontstaat er een brancheorganisatie voor duurzame energie, met meer kennis en slagkracht, die de belangen behartigt van meer dan 1000 individuele burgers en bijna 100 duurzame energiecoöperaties in Nederland.

Gedragscode samenwerking energiecoöperaties en gemeenten

Hoofdspreker tijdens het oprichtingscongres van ODE Decentraal op 18 april was Ed Nijpels, die als voorzitter van de Borgingscommissie voor het Energieakkoord de ontwikkelingen rond de afspraken in het Energieakkoord toelichtte. Hij nam ook een eerste concept in ontvangst van een gedragscode voor de samenwerking tussen energiecoöperaties en gemeenten, uit handen van scheidend bestuurslid Monique Sweep. Zij memoreerde dat Nijpels enkele maanden eerder e-Decentraal de opdracht had meegegeven om te komen tot een dergelijke gedragscode. Die handschoen heeft men opgepakt, met een eerste voorzet als resultaat. Nijpels zegde toe de VNG te zullen uitnodigen om samen met ODE Decentraal de verdere uitwerking van de gedragscode vorm te geven.

ODE

Al sinds 1979 werkt ODE aan meer duurzame energie in Nederland. ODE is de broedplaats geweest voor zeer succesvolle windcoöperaties, die samen honderden windmolens plaatsten. Ook aan de in 2014 aangetikte grens van 1 gigawatt aan zonne-energie in Nederland heeft ODE sterk bijgedragen. Na 35 jaar van pionierswerk begint duurzame energie een gevestigd belang te worden. Toch zien we nog veel uitdagingen. Zeker op het vlak van lobby in Den Haag en Brussel kan nog veel meer één vuist gemaakt worden.

e-Decentraal

e-Decentraal is een koepelorganisatie voor duurzame energiecoöperaties. De missie van e-Decentraal is: duurzame decentrale energie van, voor en door alle burgers. Hiervoor zet ze in op een aantal doelstellingen. e-Decentraal werkt hiervoor onder andere samen met HIER opgewekt. Bij e-Decentraal zijn ongeveer 75 leden aangesloten, waarvan het merendeel energiecoöperaties.

ODE Decentraal’s missie

ODE en e-Decentraal komen sterk overeen qua missie, doelen en activiteiten. De duurzame energiebeweging is sterk versnipperd en voor de noodzakelijke energietransitie en de rol die duurzame lokaal/regionaal opgewekte energie daarin moet spelen, is het spreken met één stem cruciaal. ODE Decentraal wil bijdragen aan de transitie naar duurzame energie in Nederland, decentraal opgewekt door burgers en coöperaties. Hiervoor richten we ons op twee kerntaken: ondersteuning en belangenbehartiging. Belangenbehartiging betekent dat we in de politiek en media onze achterban vertegenwoordigen en ons inzetten voor beleid dat lokale duurzame energie faciliteert. Ondersteuning is het bieden van diensten aan burgers en coöperaties, waardoor zij hun doelen beter kunnen bereiken.

Concept gedragscode samenwerking energiecoöperaties en gemeenten