D U U R Z A A M en/of D’E U R O Z A A M

Of: hoe combineren we boodschap en bedrijf

Het doel van onze coöperatieve vereniging is volgens de statuten, artikel 2, lid 1:
a.      Het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen.
b.      Het op levensvriendelijke wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.
Het tweede lid van artikel 2 geeft daarna aan hoe de coöperatie dit doel tracht te bereiken. Dat is enerzijds verwoord in een ideëel deel, namelijk via voorlichting over duurzame energiebronnen en anderzijds in een praktisch deel, namelijk het uitoefenen van een bedrijf. Continue reading