Inspreken voor burgerwindmolens in Lansingerland

Vanavond, 16 januari 2018, wordt het Toetskader Windenergie behandeld in de Commissie Ruimte om 20.00 uur op het gemeentehuis. Voorzitter Menno van der Woude van Nieuwe Lansinger Stroom zal gebruik maken van het inspreekrecht om de wethouder op te roepen zich te committeren aan de 50% participatie. Kom ook en laat je horen voor burgerwindmolens, waarbij lokaal eigendom van inwoners en lokale bedrijven voorop staat.

Stand van zaken Lansingerwind
Het was letterlijk een tijdje windstil in Lansingerland. Hoewel, het waaide best flink en wij hadden dan ook goede opbrengsten gehad voor de inwoners van Lansingerland als er burgerwindmolens hadden gestaan. Daar werken wij dan ook nog steeds hard aan.
Hoe doen we dat? Hieronder volgt kort overzicht van de laatste stand van zaken.

Nieuwe Lansingerstroom organiseerde het afgelopen jaar haar eerste Duurzame Energiemarkt. Dat was een groot succes! Er kwamen zo’n 200 mensen op af om zich te laten informeren over energie. De jonge organisatie heeft in korte tijd een plekje verworven in de gemeente en dat kun je ook zien in de Nieuwjaarsfilm. Steeds meer mensen raken zo betrokken bij de lokale energietransitie.

Lansingerwind en Eneco
Lansingerwind is een samenwerking van Nieuwe Lansingerstroom en De Windvogel, om te komen tot burgerwindmolens voor uw gemeente. Ook Eneco wil graag windmolens bouwen in Lansingerland. Daarom zijn we gesprekken aan het voeren om te komen tot een samenwerking, waarbij de verdeling van de opbrengsten voor beide partijen goed uitvalt. Lansingerwind wil dat de opbrengsten ten goede komen aan de inwoners en dat er nieuwe energieprojecten gefinancierd kunnen worden.

Provincie Zuid-Holland
Op 20 december hebben de Provinciale Staten 16 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar exploitanten windturbines kunnen plaatsen. Dit betekent dat we in Lansingerland verder kunnen met het bouwen van een eigen windmolen. Lees hier alles over het besluit van de provincie.

De gemeente Lansingerland
De gemeente Lansingerland werkt intussen hard aan een toetskader voor windenergie. Immers, voordat er windmolens kunnen komen, moet de gemeente het eens zijn over de voorwaarden. Ook Lansingerwind praat mee over dit beleidskader, in de zogeheten Reflectiegroep. Lansingerwind pleit ervoor dat er goede uitgangspunten komen voor burgerparticipatie en deelname van de inwoners in de nieuw te bouwen windmolens. Doordat inwoners zelf via de cooperatie windmolens exploiteren, worden zij eigenaar van de lokaal opgewekte energie en kunnen op democratische wijze beslissen over de geldstromen.

Word lid van Enecooperatie en houd Eneco in publieke handen

Het zal u niet ontgaan zijn dat een groot deel van de huidige aandeelhouders van Eneco hun aandelen willen verkopen aan de hoogst biedende partij. Daarmee is de kans groot dat Eneco niet meer in publieke handen blijft (de 53 gemeenten, die nu aandeelhouder zijn). Maar in handen komt van een hedge fund dat alleen voor winstmaximalisatie gaat, na eerst het bedrijf met schulden te hebben opgezadeld. Daarmee komt de strategie van Eneco – actief de transitie naar duurzame energie bevorderen – onder grote druk. Word lid daarom lid van de Enecooperatie en houd Eneco in publieke handen!

Samen gaan we voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Lidmaatschap bedraagt éénmalig € 15 en u bepaalt met de leden van Enecooperatie hoe wij dat gaan doen. Vul uw gegevens in op het formulier op de website.

Kijk op www.enecooperatie.nl

Enecooperatie heeft als doel Eneco in publieke handen te houden. Samen met coöperaties uit Nederland en Europa, maatschappelijke organisaties, werknemers en klanten kunnen wij dat bewerkstelligen.

Wat houdt het lidmaatschap in?

1. Het lidmaatschap bedraagt eenmalig €15
Het lidmaatschap staat open voor individuen, organisaties en bedrijven.
Elk lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.
De ALV is het hoogste orgaan in de coöperatie.
De ALV beslist, op voorstel van het bestuur, over strategie en plannen van Enecooperatie. Daarmee hebben de leden de volledige zeggenschap.

2. Wanneer u de €15 eenmalig heeft ingelegd kunt u vervolgens aangeven hoeveel u zou willen inleggen.

3. Een aantal personen hebben via andere wegen al eerder aangegeven interesse te hebben in lidmaatschap voor
Enecooperatie. Zij zullen benaderd worden om lid te worden van Enecooperatie om vervolgens €15 over te maken via Greencrowd.

Initiatiefnemers zijn Siward Zomer (REScoopEU), Jan Willem Zwang (GreenCrowd), Marjan Minnesma (|OM), Henk Doorenspleet, Ronald van Oijen (Zuiderlicht) en ondergetekende (REScoopNL).

Eneco bouwt Brits windpark

Eneco heeft het recht verworven om voor de Britse kust een offshorewindpark te ontwikkelen. Volgens het energiebedrijf gaat het om een windpark met een vermogen van 900 megawatt, genoeg om te voorzien in de behoefte van meer dan 600.000 Britse huishoudens.(Het gemiddelde stroomverbruik ligt in de UK hoger dan in NL)

Eneco heeft al ervaring opgedaan met 28 andere windparken. Het Prinses Amaliawindpark voor de Nederlandse kust is met een vermogen van 120 megawatt tot dusver het grootste. Continue reading

Eneco green Giant

Energieleverancier Eneco is door Green.2 uitgeroepen tot Green Giant, het duurzaamste en eerlijkste bedrijf dat op de Nederlandse markt opereert. Green.2 nomineerde 200 groene bedrijven die vervolgens werden beoordeeld door een vakjury bestaande uit Jan Kamminga, Wijnand Duyvendak, Willem Vermeend en Noëlle van Eijk en zo ontstond de Green.200.
Continue reading