Windvogel vrienden naar de Noordoostpolder

Ter gelegenheid van het afscheid van oprichter en bestuurslid Dick van Elk brachten zaterdag een 50-tal leden en vrienden van de coöperatie De Windvogel een bezoek aan het grootste windmolenpark van Nederland.

Groter dan groot
Het Windpark “Noordoostpolder” bij Urk in aanbouw is volop in beweging, een aantal turbines draait al en een groot aantal staat op stapel. Zowel op land langs de dijk als in het water, totaal 56 stuks met per stuk 7,5 MW vermogen. Het zijn enorme gevaartes als je er onder staat, met een betonnen mast van 135 meter en wieken van bijna 60 meter. De turbines van Enercon zijn de grootste op dit moment en veel groter zal het niet worden, zijn gaan een significante bijdrage leveren aan de Nederlandse opgave van duurzame energie.

Trainingscenter

Het bezoek werd voor afgegaan met informatie op het service en instructiecentrum van Enercon vlakbij, waar wekelijks 42 nieuwe medewerkers opgeleid worden voor de bouw en onderhoud, windenergie geeft dus ook veel werk. De excursie eindigde met het bedanken en het letterlijk achter de geraniums zetten van Dick van Elk, die het stokje inmiddels heeft overgeven aan Siward Zomers. Het succes van het nieuwe bestuur is de realisatie en deelname aan een grote windmolen in het Limburgse Neer, waar 17 juli weer een excursie naar toe zal gaan.

Broos de Groot, molenaar De Windvogel

HEM_1381 groepsfoto 3DSC03753HEM_1233 masten 3

Excursie naar het grootste windpark van Nederland op 27 juni

Zaterdag 27 juni organiseert De Windvogel een excursie naar het grootste windpark van Nederland: windpark Noordoostpolder. De excursie is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van bestuurslid Dick van Elk, die tot 2013 tevens jarenlang voorzitter was van burger-cooperatie De Windvogel.

Windpark Noordoostpolder
De windmolens komen langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder, te weten de Zuidermeerdijk, de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk. Er komen in totaal 86 windmolens op het land en in het water. Op het land staan al 22 van de 38 E126 turbines van bedrijf Enercon. De molens op het land hebben een ashoogte van 135 meter gerekend vanaf het fundament. De tiphoogte van de molens is 198,5 meter. Het vermogen per molen is 7,5 MW. Dit zijn de grootste molens die nu in Nederland gebouwd zijn.

Warehouse van Enercon
Tijdens de excursie brengen we ook een bezoek aan het bedrijfspand van Enercon. U krijgt een rondleiding door het servicecentrum en de trainingslokalen. Zo kunt u een uniek kijkje nemen in een windmolenbedrijf. Ook De Windvogel heeft molens van het bedrijf Enercon, bijvoorbeeld de Amstelvogel en de Gouwevogel. De Windvogel was de eerste burgercooperatie die windmolens van Enercon gebouwd heeft.

Programma zaterdag 27 juni
13:30 uur Vertrek bus vanaf Utrecht CS, Jaarbeurszijde
14:45 uur Ontvangst in bedrijfspand Enercon, rondleiding trainingscentrum
15:15 uur Presentatie project windpark Noordoostpolder
15:45 uur Vertrek per bus naar het windpark en rondleiding
16:30 uur Borrel ter gelegenheid van afscheid Dick van Elk
17:00 uur Vertrek per bus terug naar Utrecht

Aanmelden
Er zijn circa 30 plaatsen beschikbaar voor onze leden. Aanmelden via inge.verhoef[at]windvogel.nl o.v.v. excursie Noordoostpolder.
Wanneer er meer animo is, komt u op een wachtlijst.

Windpark Noord Oost polder Enercon