De kas moet kloppen!

siward2017Van de voorzitter – oktober 2017

De aankomende ALV op 4 november staat in het teken van de financiën van de coöperatie. Het gehele programma draait om de financiële cijfers van vorig jaar en de cijfers van de komende jaren. In de ALV zullen we de businesscase van De Windvogel bespreken en de investeringsmogelijkheden voor het komende jaar. In deze ALV willen we vragen en input van de leden ophalen voordat we in januari het officiële financieringsvoorstel doen aan de leden.

De Windvogel is een coöperatie met een ideële doelstelling: het op levensvriendelijke wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden. Dat we ons daar al meer dan 25 jaar voor kunnen inzetten, komt doordat we naast een ideële instelling ook een bedrijf zijn. We zijn niet afhankelijk van subsidies en we hoeven niet bij supermarkten onze hand op te houden voor donateurs. Dat is de kracht van een coöperatie van burgers, die door samen een bedrijf op te zetten hun idealen kunnen verwezenlijken.

Om ons te kunnen blijven inzetten voor onze idealen, moeten we niet vergeten dat we een bedrijf zijn. En daar horen de financiën bij. De kas moet kloppen anders is het snel afgelopen. Het mooie is dat het de leden zijn die controleren en bepalen of de kas ook blijft kloppen. Niet om maximaal winst te halen voor de leden, maar om onze idealen te kunnen blijven realiseren. Dat geeft ons zoveel stabiliteit. Er zijn weinig bedrijven in de energietransitie bezig die ouder zijn dan 25 jaar. Velen zijn ten onder gegaan door overijverig investeren in een toekomst die nog moest komen om hun winst te maximaliseren.

Uw aanwezigheid op deze ALV is daarom ook belangrijk. De leden gezamenlijk maken de coöperatie. We gaan voor u een plaatje van de toekomst schetsen en willen samen met u de afweging maken of het risico van de investeringen opweegt tegen de te behalen resultaten. Om een stabiele coöperatie te blijven hebben we dus uw kritische én idealistische blik nodig om het businessplan van de coöperatie sterker te maken. Ik hoop u daarom ook komende ALV in groten getale te zien.

Siward Zomer, voorzitter

Gezocht twee nieuwe bestuursleden

De Windvogel gaat een spannende tijd tegemoet waarin zij nieuwe duurzame energie projecten wil realiseren, alleen of in samenwerking met lokale energie coöperaties. Het Algemeen Bestuur is binnen haar ledenbestand op zoek naar twee nieuwe bestuursleden ter verbreding van de knowhow en de slagkracht.

Wij zoeken bestuursleden met de volgende profielen:

Vacature bestuurslid Financiën energieprojecten

Al onze duurzame energieprojecten worden nauwkeurig beoordeeld op haalbaarheid en rentabiliteit. Het is belangrijk dat van projecten gewaarborgd is dat zij financieel gezond zijn. Voor deze bestuursvacature vragen wij kennis en vaardigheid in het financieel beoordelen van en het onderhandelen over duurzame energie projecten voor De Windvogel.

Vacature bestuurslid Ruimtelijke ordening windenergie

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar iemand met kennis en ervaring in het ontwikkelen van ruimtelijke ordenings-projecten die, in de fase van overleg met gemeente en grondeigenaren, De Windvogel kan vertegenwoordigen. Gevoel voor politieke verhoudingen en macht en goede contactuele eigenschappen zijn voor deze functie gewenst.

Meer informatie: https://www.windvogel.nl/vacatures/