Bewoners Zeewolde bouwen windpark zelf

Windpark ZeewoldeBewoners en ondernemers uit Zeewolde gaan zelf Windpark Zeewolde bouwen. Ze zijn verenigd in de Ontwikkelvereniging Zeewolde en gaan 220 windturbines vervangen door 100 nieuwe. Over vier jaar begint de bouw van Windpark Zeewolde. Nog niet eerder is een windproject van deze omvang op touw gezet dat in zo’n vroeg stadium al zo’n grote betrokkenheid heeft van bewoners uit het gebied.

Met 100 nieuwe windturbines, die 220 bestaande turbines gaan vervangen, is het straks een van de grootste windprojecten op land. Het nieuwe windpark produceert duurzame energie voor 260.000 huishoudens. Lees verder op Energieplus.

Voor informatie over deelname van De Windvogel in dit windpark zie Onze Projecten: Opschalingsproject Flevopolder.

De Windvogel lid van Windvereniging Zeewolde

Windpark ZeewoldeDe Windvogel is lid geworden van Windvereniging Zeewolde. Dit is een vereniging van initiatiefnemers voor windenergie in Flevoland. Het bestuur van De Windvogel heeft tot dit lidmaatschap besloten op 9 april jl. In Zeewolde komt circa 300 MW aan windmolens te staan. Dit komt neer op circa 100 windmolens. Oude turbines worden vervangen door nieuwe, efficiëntere turbines. De bouw van de eerste lijnen zal gaan plaatsvinden in 2019 en 2020.  De Windvogel is lid geworden, omdat ze ook twee windmolens in het gebied heeft. Dit is een voorwaarde om lid te mogen worden.

Impuls aan economie in Flevoland

De missie van Windvereniging Zeewolde is om samen met alle bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren te werken aan een nieuwe generatie windturbines in Flevoland waarmee zij een impuls geven aan de lokale economie en een ruimtelijke kwaliteitsslag willen maken. Daarnaast leveren de windmolens natuurlijk een grote bijdrage aan een energieneutrale samenleving.

Burgerparticipatie als voorwaarde

Een van de voorwaarden die de overheid stelt, is dat er door de initiatiefnemers 2,5 % als burgerparticipatie word aangeboden aan de omliggende dorpen (Zeewolde en Almere). De Ontwikkelvereniging onderzoekt samen met Zeewolde op welke wijze en door wie dit word opgepakt. De Windvogel houdt zich aanbevolen als samenwerkingspartner.