Open ALV over Windenergie in Ridderkerk door de Groene Stroom op 3 juli

logo-groenestroom-1Op maandagavond 3 juli organiseert coöperatie De Groene Stroom een Open Algemene Ledenvergadering die in het teken zal staan van windenergie. Tijdens deze infoavond gaan we met alle geïnteresseerde bewoners van Ridderkerk in gesprek over hoe we samen schone energie kunnen opwekken op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Daar komen een drietal windmolens waarmee stroom opgewekt kan worden voor 10.000 Ridderkerkse woningen.

De Groene Stroom, wil samen met en voor bewoners van Ridderkerk een deel van deze energie in eigen beheer opwekken. Wanneer de bewoner coöperatie zelf eigenaar is van een of meerdere windmolens, kunnen we als inwoners samen beslissen wat we met de opbrengsten doen, zodat ze lokaal bruikbaar zijn. Bij de komst van de windmolens nemen we ervaringen van andere windparken mee om overlast van geluid en slagschaduw zoveel mogelijk te voorkomen. De locatiekeuze in Nieuw Reijerwaard heeft al alles in zich om dit tot een succesvol project te maken.

De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie met vier eigen windmolens, drie zonnedaken en één gezamenlijke windmolen. In Ridderkerk is De Windvogel partner van de Groene Stroom, om de kennis en het kapitaal dat nodig is voor een windproject te waarborgen. Met haar 3300 leden en 25 jaar ervaring helpt De Windvogel de kersverse Ridderkerkse coöperatie op gang.
Hoe kun je meedoen? De Groene Stroom is er voor iedereen die eigen schone energie dichtbij huis wil opwekken. Ook u kunt dus meedoen! Dat kan door te investeren in dit windproject. Dat is mogelijk voor bewoners en voor bedrijven.

Wil je meer weten over de laatste stand van zaken en over participeren in deze windmolens? Kom dan meepraten op 3 juli!

Waar gaat de avond over:
– Hoever zijn de plannen voor de windmolens in Nieuw-Reijerwaard?
– Hoe is de samenwerking tussen De Groen Stroom, De Windvogel en Engie?
– Hoe is de participatie geregeld en hoe kan ik meedoen?

Tijd: 20-22u (inloop 19:30u)
Locatie: Gemeentehuis, foyer en zaal
Meer info: www.fb.com/groene-stroom, info@degroenestroom.org

Lees het bericht in De Combinatie Ridderkerk, week 20.

Coöperatie De Groene Stroom werkt samen met ENGIE voor lokale windmolens

logo-groenestroom-1Energiecoöperatie De Groene Stroom en ENGIE hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samen te werken bij de opwek van duurzame energie op de locatie Nieuw Reijerwaard. De samenwerking richt zich in eerste instantie op de windturbines die ENGIE realiseert als beoogd concessiehouder voor de duurzame energievoorziening van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Energiecoöperatie De Groene Stroom geeft aan haar leden de mogelijkheid om te participeren in het windproject, waardoor opbrengsten terugvloeien naar bewoners in de omgeving van de windturbines. De samenwerking van De Groene Stroom en ENGIE richt zich op inwoners van Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Beide partijen vinden deelname van lokale bewoners van groot belang, om daarmee de betrokkenheid bij het project te vergroten.

Henk van Houcke, voorzitter van Coöperatie De Groene Stroom: “We willen samenwerken, zodat de opbrengsten binnen de eigen samenleving blijven en voor bewoners én lokale bedrijven. De Groene Stroom werkt in de ontwikkeling nauw samen met de grote en landelijk werkende Coöperatie De Windvogel. De Windvogel is landelijke coöperatie met ervaring en die zelf een aantal grote windmolens heeft.”

Hans Boot, COO van ENGIE Nederland beaamt: “Een goede verstandhouding met de omwonenden is belangrijk. Door deze samenwerking kunnen alle partijen in alle vertrouwen kiezen voor én participeren in de duurzame energievoorziening voor Nieuw Reijerwaard.”

Over De Groene Stroom

De Coöperatie voor Duurzame Energie “De Groene Stroom” is sinds vorig jaar al actief en wil het gebruik van vervuilende fossiele energie  terugdringen, door het opwekken en gebruiken van duurzame energie flink te versnellen. Dit jaar realiseert de coöperatie samen met en voor haar leden al twee zonnedakprojecten met zo’n 750 zonnepanelen en sinds begin van dit jaar kan via haar website groene stroom (“Ridderkerks Groen”) worden afgenomen  die in Ridderkerk zelf duurzaam wordt opgewekt. Nu wil De Groene Stroom ook de voordelen van een goede samenwerking met ENGIE benutten. Lid worden van de coöperatie betekent ook meebeslissen en meeprofiteren. Het maakt participatie mogelijk en er kunnen duurzame projecten worden opgezet die ten goede komen aan een beter (woon)milieu.

Over ENGIE

“ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Energie en ENGIE Services. ENGIE Nederland is een toonaangevende energie en services groep met 6.400 medewerkers. Wij zijn de partij die vooroploopt en die, dankzij innovatieve en duurzame energieoplossingen, de energietransitie ook echt waarmaakt. Wij geven richting aan deze verandering en helpen klanten (bedrijven, instellingen en consumenten) de stap van fossiel naar 100% duurzaam en de beweging naar decentralisatie zo snel en kostenefficiënt te maken. ENGIE Nederland is onderdeel van de ENGIE Groep dat 153.090 medewerkers telt en in 2016 een omzet boekte van 69.6 miljard euro.”

De combinatie 18 mei 2017

2015: Recordjaar energieopwekking door De Windvogel

Arjan Boomars AmstelvogelIn 2015 is de meeste windstroom opgewekt sinds de oprichting van De Windvogel in 1994. Met 8.845.080 kWh aan schoon opgewekte energie heeft De Windvogel het afgelopen jaar stroom geleverd aan ruim 3000 huishoudens. ‘Dit is het absolute recordjaar’ volgens penningmeester Arie Wingelaar. ‘Niet dat dat ons nu zoveel geld oplevert; de energieprijzen zijn inmiddels flink gedaald. Het is ons vooral te doen om de duurzame energie opwekking. De wind hielp in 2015 een handje mee, hierdoor produceerden onze windmolens boven de verwachting.’

Schone windstroom
Doordat de windstroom van De Windvogel via diverse energiebedrijven te verkrijgen is, is het voor iedereen toegankelijk. Onze windmolens zijn momenteel aangesloten op Eneco, Greenchoice en Anode. Onze gezamenlijke windmolen levert stroom via DE Unie. Wanneer je als lid overstapt naar energiebedrijf Anode, ben je verzekerd dat je onze windstroom ontvangt. Dit kan door je aan te melden voor onze windstroom. Je hoeft niet te investeren in onze windmolens om onze windstroom af te kunnen nemen. Wel moet je lid zijn en dat kost eenmalig 50 euro.

Amstelvogel grootste producent

Onze windmolen ‘De Amstelvogel‘, gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel, leverde stroom voor meer dan 1400 huishoudens. Onze grootste turbine presteerde maar liefst 145% van de verwachting ondanks de storing die er was. 2015 was tot nu toe dan ook het beste jaar van de Amstelvogel met een productie van 4.779.937 KWh. Ook voor de Gouwevogel, de Appelvogel en de Elzevogel is de jaaropbrengst boven de verwachting uit gekomen. Dat is maar goed ook, want we hebben afscheid moeten nemen van twee van onze oude molens.

Nieuwe windmolens
De Windvogel is bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe windmolenprojecten, waarvan we in 2017 en 2018 verwachten dat we daadwerkelijk windmolens gaan bouwen. Voor deze projecten hebben wij nieuwe leden en in 2018 ledenleningen nodig. Word u ook lid van burgercoöperatie De Windvogel, zodat we genoeg leden hebben die straks kunnen investeren in onze nieuwe windmolens. Uw investering staat 15 jaar vast en daar ontvangt u een jaarlijks met elkaar te bepalen rente over. We gebruiken uw lening goed om de transitie naar duurzame energieopwekking te versnellen.

Discussieavonden: Nederland aan fossielvrije energie

logo-milieudefensie-312x57Nederland zonder fossiele brandstoffen en met 100% duurzame energie. Dat kan! Overal in het land zijn bewonersgroepen actief voor zonne- en windenergie, of tegen de kwalijke gevolgen van olie of (schalie)gas. Tegen welke blokkades lopen zij aan? Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Help ons deze vraag te beantwoorden en kom naar een van de discussieavonden deze herfst.

In Nederland is er een revolutie op het gebied van energie gaande: mensen willen af van olie, gas en kolen en kiezen voor 100% duurzaam met zon, wind en energiebesparing. Waarom bungelt Nederland dan nog steeds onderaan in de Europese ranglijsten op het gebied van duurzaamheid? De voordelen van een fossielvrij Nederland zijn toch duidelijk: het is klimaatvriendelijk, levert banen op met toekomst, is goedkoper en maakt ons minder afhankelijk van instabiele regio’s.

Data en locaties
Nederland zonder Schaliegas: woensdag 16 september in de Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, Den Bosch
Nederland zonder Gronings gas: woensdag 23 september in het Kasteel, Melkweg 1, Groningen
Nederland zonder Shell: woensdag 30 september in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Nederland aan zonne- en windenergie: woensdag 7 oktober in Ekko, Bemuurde Weerd WZ 3, Utrecht

Aanvang: 20.00uur (zaal open om 19.30uur)

Lees hier meer informatie over de discussieavonden van Miliedefensie.

Limburgse windstroom nu ook bij u thuis geleverd

ondertekening contract met DE UnieKeten van duurzame energievoorziening geheel in burgerhanden
Op 17 juli jl. tekende de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV (EBN BV) een stroomcontract met leveringscoöperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie). De EBN BV is een samenwerkingsverband tussen drie burgercoöperaties die gezamenlijk een windturbine bouwen te Neer in Limburg. Het afsluiten van dit contract betekent dat de hele keten van deze windturbine nu in handen is van burger-energiecoöperaties. Dit is uniek in Nederland en toont de professionalisering van en goede samenwerking tussen Nederlandse energiecoöperaties aan.

Stroom zonder winstoogmerk
De windturbine is ontwikkeld door de lokale windcoöperatie Zuidenwind, die …

Lees hier meer.

Netbalancering en windmolens: geen rendementsverlies

Groei windenergieIn Denemarken wordt inmiddels al meer dan 45% van de elektriciteit opgewekt met goedkope windenergie. Daarmee is windenergie de grootste component in het elektriciteitsaanbod in Denemarken. Het is duidelijk dat Denemarken werk maakt van de verduurzaming van de elektriciteitsproductie. Voor een goed functionerend elektriciteitsnet moet de netfrequentie op 50 Hertz gehouden worden. Zowel vraag als aanbod zorgen voor zowel balans als onbalans. Staat de frequentie op exact 50 Hertz, dan zijn vraag naar en aanbod van elektriciteit in balans.

Balans en onbalans
Het verbruik door consumenten, industrie en andere verbruikers draagt bij aan de onbalans en ook een klein deel van de windturbines levert de stroom niet op de juiste frequentie aan het net. Voor deze afwijkingen is balancering van het net nodig, voor zover de opwek en het verbruik tezamen afwijken van de 50 hertz frequentie. Vaak wordt de windenergie verantwoordelijk gehouden van deze onbalans, maar deze onbalans is er altijd al geweest.

Broodje aap
De netbalancering wordt gedaan door de grote gas- en kolencentrales die zorg dragen voor het regelen van de frequentie. Ook zijn er windturbines die bijdragen aan de netstabilisatie door de elektriciteit op de door het net gewenste frequentie in te voeren. In de media wordt vaak gezegd dat de door windturbines veroorzaakte onbalans in het net het rendement van grote centrales zo verkleint dat windenergie als basis van de elektriciteitsproductie (basislast) onmogelijk is. Dat verhaal klopt niet.

Windenergie als basis

In Denemarken raakte ik in gesprek met iemand die werkte voor de kolendivisie van Dong energy, een van de grootste energiebedrijven in Denemarken en een grote speler in Europa. Omdat Dong een groot voorstander is van schone windenergie, gebruiken zij hun kolencentrales zoveel mogelijk als back-up capaciteit en voor het balanceren van de netfrequentie. Dat betekent dat deze centrales niet meer als constante basislast gebruikt worden, maar continu op en afschakelen om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen, en daarmee de netfrequentie regelen.

Geen rendementsverlies
Omdat ik in de Nederlandse media regelmatig lees dat dit leidt tot tientallen procenten rendementsverlies voor de grote gas- en kolencentrales (en volgens sommige politici zelfs meer dan 100%), vroeg ik aan deze expert hoe het zit met dit rendementsverlies. Hij vertelde dat Dong energy de centrales al heeft aangepast aan windenergie als hoofdmoot van de elektriciteitsproductie. Deze aanpassingen houden in dat de kolencentrales sneller af- en bijgeschakeld kunnen worden om de netfrequentie te kunnen regelen, en bij te kunnen schakelen als er een dip zit in het windenergieaanbod, of als de energievraag erg groot is. Op mijn vraag hoeveel rendementsverlies dat gaf ten opzichte van een basislast kolencentrale die gewoon continu doordraait en maar marginaal op en afschaalt was hij duidelijk: geen 100%, geen tientallen procenten, geen procenten, maar minder dan een half procent rendementsverlies. Hij had het over een ´verwaarloosbare´ 0,1%. Hij gaf aan dat het inrichten van de energieproductie op basis van windenergie gewoon mogelijk en al realiteit is.

Conclusies
– Onbalans op het elektriciteitsnet is het gevolg van variatie in vraag en aanbod, en komt niet alleen door windturbines die niet op 50 hertz aan het net leveren
– Onbalans is er altijd geweest, ook al toen er nog geen windturbines waren
– De net-onbalans als gevolg van windturbines is verwaarloosbaar
– Het rendementsverlies voor gas- en kolencentrales als gevolg van windenergie productie en mogelijk daardoor ontstane onbalans is verwaarloosbaar
– Windenergie als basis voor de energievoorziening is realiteit in Denemarken (en ook in Nederland realiseerbaar)
– Windenergie als basis voor de energievoorziening leidt eigenlijk niet tot rendementsverlies bij kolen- en gascentrales

De Windvogel werkt aan windenergie als basislast in Nederland. Doe mee met de Windvogel, en word lid.

Rens Beijer, bestuurslid De Windvogel

Zeer hoge windopbrengsten in de maand november 2009

November 2009 wordt een maand met zeer hoge windopbrengsten. Door de alsmaar aanhoudende sterke wind zullen de opbrengsten ver boven de verwachtingen uitkomen. Op dit moment is er al veel meer geproduceerd dan in een gemiddelde november maand. Klik hier voor de actuele elektriciteitsopbrengsten op de Kubbeweg in Flevoland. Continue reading

Groene stroom krijgt voorrang op het net

Duurzame elektriciteit krijgt voorrang op het transportnet als er schaarste is aan transportcapaciteit. Minister Maria van der Hoeven stelt in een brief aan de Tweede Kamer een systeem voor waarbij producenten van duurzame elektriciteit voorrang krijgen op het net zonder dat zij de kosten van congestie (filevorming)dragen. Continue reading

Nederland snel duurzaam met de Windvogel

De Windvogel is een zeer actieve coöperatieve vereniging met als doel heel Nederland duurzaam te maken. Leden van de Windvogel waren de laatste weken weer zeer actief, zoals op de schoner vervoer toer, De dag en nacht van de duurzaamheid,vele klimaatmarkten en ons ledenweekend. Wil jij Nederland ook duurzaam maken? Wacht dan niet op de overheid, maar word nu direct lid van de Windvogel, als je lid wordt van de Windvogel zorg je ervoor dat er meer duurzame energie kan worden opgewekt in Nederland. Ben je al lid dan zijn er vele activiteiten waar je aan mee kan helpen.