Windvogel in Parc Sandur Emmen

Op zondag 6 mei was de Windvogel aanwezig op de markt in Parc Sandur in Emmen. Angela en Fred gaven aan vele geïnteresseerden informatie over windmolens, windenergie en de zonnepanelen actie.

Alles bij elkaar kregen ze flink wat positieve reacties en hebben ze veel informatie kunnen geven. Het was leuk om te horen: “Wat goed dat jullie hier zijn”.

Continue reading

Verenigingsblad de Windvaan maart 2010

De nieuwe Windvaan is weer uit, u kunt de  windvaan maart 2010 downloaden.

In dit nummer staat weer veel informatie, met onderwerpen zoals;Kernenergie en energiebesparing. Indien u lid wordt van onze vereniging (eenmalig 50 Euro) ondersteunt u ons en zorgt u er voor dat wij ons nog meer kunnen inspannen voor een duurzame wereld. U ontvangt dan de Windvaan ieder kwartaal gratis per mail of indien gewenst per post.

Klimaattop in Kopenhagen Teken de coöperatieve petitie, het is dringend nodig

Van 7 tot 18 december 2009 vindt in Kopenhagen de beslissende klimaatconferentie plaats. Daar moet de opvolger van het Kyotoprotocol worden goedgekeurd, een nieuw verdrag dat in werking treedt in 2012 en dat concrete doelstellingen bevat voor 2020. Continue reading