Monitor Wind op land

Het duurt langer dan gepland om de windparken op land te bouwen. Het doel in 2020 wordt daarom waarschijnlijk niet gehaald. Maar er zit zoveel in de pijplijn dat drie jaar later er 20 procent meer staat dan de doelstelling. Dit staat in de laatste Monitor Wind op land van RVO.

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de doelstelling uit het Energieakkoord om 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land te realiseren in 2020.

Realisering 6000 MW wind op land in de knel

Bijna een kwart van de windprojecten op land die nodig zijn om de 6000 MW doelstelling in 2020 te halen, is nog niet van start gegaan, blijkt uit de Monitor Wind op Land. Eind 2014 is in Nederland 2.525 MW wind op land gerealiseerd. Daarmee is 42% van de 6000 MW doelstelling in 2020 gerealiseerd. Nog zo’n 3.500 MW aan projecten is in ontwikkeling. Hiervan bevindt 24% (865 MW) zich in de bouwfase en 23% (825 MW) is in een bepaalde fase van het vergunningsproces. De overige 54% is nog niet het officiële procedureproces ingegaan.

Lees het volledige artikel op EnergieOverheid.nl.