Excursie naar het grootste windpark van Nederland op 27 juni

Zaterdag 27 juni organiseert De Windvogel een excursie naar het grootste windpark van Nederland: windpark Noordoostpolder. De excursie is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van bestuurslid Dick van Elk, die tot 2013 tevens jarenlang voorzitter was van burger-cooperatie De Windvogel.

Windpark Noordoostpolder
De windmolens komen langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder, te weten de Zuidermeerdijk, de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk. Er komen in totaal 86 windmolens op het land en in het water. Op het land staan al 22 van de 38 E126 turbines van bedrijf Enercon. De molens op het land hebben een ashoogte van 135 meter gerekend vanaf het fundament. De tiphoogte van de molens is 198,5 meter. Het vermogen per molen is 7,5 MW. Dit zijn de grootste molens die nu in Nederland gebouwd zijn.

Warehouse van Enercon
Tijdens de excursie brengen we ook een bezoek aan het bedrijfspand van Enercon. U krijgt een rondleiding door het servicecentrum en de trainingslokalen. Zo kunt u een uniek kijkje nemen in een windmolenbedrijf. Ook De Windvogel heeft molens van het bedrijf Enercon, bijvoorbeeld de Amstelvogel en de Gouwevogel. De Windvogel was de eerste burgercooperatie die windmolens van Enercon gebouwd heeft.

Programma zaterdag 27 juni
13:30 uur Vertrek bus vanaf Utrecht CS, Jaarbeurszijde
14:45 uur Ontvangst in bedrijfspand Enercon, rondleiding trainingscentrum
15:15 uur Presentatie project windpark Noordoostpolder
15:45 uur Vertrek per bus naar het windpark en rondleiding
16:30 uur Borrel ter gelegenheid van afscheid Dick van Elk
17:00 uur Vertrek per bus terug naar Utrecht

Aanmelden
Er zijn circa 30 plaatsen beschikbaar voor onze leden. Aanmelden via inge.verhoef[at]windvogel.nl o.v.v. excursie Noordoostpolder.
Wanneer er meer animo is, komt u op een wachtlijst.

Windpark Noord Oost polder Enercon