Energie Samen bundelt krachten energiecooperaties

Energie Samen is de nieuwe brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Energie Samen bundelt de krachten van REScoopNL, ODE Decentraal, HOOM en Ecode, zodat we als burgercoöperaties met één gezicht naar buiten opereren en interne zaken efficiënt oppakken.

De Windvogel heeft vijf jaar geleden samen met de 19 andere windcoöperaties in Nederland REScoopNL opgericht. Deze coöperatie van coöperaties had als doel dat in Nederland geen coöperatief project zou mislukken door gebrek aan kennis en/of kapitaal. De coöperatieve duurzame energiesector heeft zich enorm ontwikkeld dankzij de ondersteuning van REScoopNL.

Net zoals REScoopNL is ontstaan vanuit de behoefte voor ondersteuning voor projectontwikkeling, zijn er op landelijk niveau ook andere organisaties opgericht om deze sector te ondersteunen. De Windvogel heeft er bijvoorbeeld aan bijgedragen om Ecode op te richten, een coöperatie van coöperaties die een ICT project met de naam Econobis heeft ontwikkeld om energiecoöperaties bij onder andere administratie te ondersteunen. De Windvogel is al vanaf haar oprichting lid van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE Decentraal) die oók de belangenbehartiging voor ons regelt, en we zijn nog lid van PAWEX, een landelijke organisatie voor individuele agrariërs met een windturbine. Dan is er Hoom: een coöperatie van coöperaties die haar leden ondersteunt in energiebesparingsprojecten, en de organisatie HIER opgewekt, die is opgericht voor kennisdeling tussen energiecoöperaties.

Al deze organisaties hebben hetzelfde doel: zorgen dat de coöperatieve duurzame energiesector wordt versterkt en ondersteund. Al die organisaties hebben nu nog hun eigen bestuur, met hun eigen ALV’s en hun eigen jaarrekeningen en begrotingen. Allemaal besturen, ALV’s, jaarrekeningen en begrotingen waar De Windvogel als lid van deze organisaties iets van moet vinden. Dat kost allemaal erg veel tijd en energie.

Om de energiecoöperaties beter te kunnen ondersteunen in hun activiteiten hebben al deze landelijke organisaties besloten om te fuseren in Energie Samen. Wij moedigen deze ontwikkeling van het samengaan van deze organisaties van harte aan.

Deze fusie sorteert ook voor op de toekomst van het energiesysteem. De toekomstige energietransitie kan niet in kokers worden ontwikkeld. Productie van wind- en zonne-energie moet samen gaan met energiebesparing in de gebouwde omgeving, voor meer flexibele overschotten die worden opgeslagen voor uitgesteld energieverbruik. Door als één organisatie op te treden die energiecoöperaties ondersteunt in de hele keten, van productie van duurzame stroom tot en met energiebesparing, kunnen zij het uiteindelijke doel van zeggenschap van burgers over het duurzame energiesysteem veel sneller en effectiever bereiken.

Siward Zomer en Liesje Harteveld

 

Brief Dijsselbloem: Financiëring coöperaties met een maatschappelijk doel

Logo ODEODE Decentraal werkt hard aan het weghalen van verschillende barrières voor energiecoöperaties. Zo zijn ze bezig met het oplossen van problemen rond het gebrek aan startkapitaal van beginnende coöperaties, en met het verschaffen van meer duidelijkheid over de Wet financieel toezicht voor coöperaties.

Wet financieel toezicht
Dat de Wet financieel toezicht veel onduidelijkheid geeft de leden is niet vreemd, zelfs experts bij banken hebben moeite met deze wet. ODE Decentraal heeft in samenwerking met de NCR (Nationale Coöperatieve Raad) een quickscan uitgevoerd bij twaalf energiecoöperaties. ODE kon op basis daarvan constateren dat de leden geholpen zouden zijn met duidelijkere beleidsuitspraken van de toezichthoudende instanties als de AFM (Autoriteit Financiële Markt) en DNB (De Nederlandse Bank).

Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Carola Schouten (CU) en Henk Nijboer (PvdA) over de financiering van coöperaties met een maatschappelijk doel heeft ODE Decentraal gesprekken gevoerd met het Ministerie van Financiën.

Oplossingen
Het ministerie bracht ODE in contact met de AFM en de DNB om naar oplossingen te zoeken. De juristen en die van het ministerie concluderen dat het niet nodig is om de wet aan te passen, maar dat zowel door de toezichthouder als door de energiecoöperaties gewerkt moet worden aan meer bewustzijn en duidelijkheid over de financiële wetgeving. ODE Decentraal heeft inmiddels een actieplan opgesteld om dit onderwerp het komende jaar te adresseren. Daarbij heeft het Ministerie van Financiën een duidelijk signaal afgegeven dat ook het probleem van startkapitaal voor beginnende coöperaties opgelost zou moeten worden. ODE Decentraal is nu in gesprek met Invest-NL en het Ministerie van Economische Zaken over het opzetten van een ontwikkelfonds voor energiecoöperaties.

Lees via onderstaande link de brief over de financiering voor coöperaties met een maatschappelijk doel. Vooral het laatste deel van de brief gaat over energiecoöperaties: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/12/kamerbrief-financiering-cooperaties-met-een-maatschappelijk-doel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Bron: ODE Decentraal, Nieuwsbrief 18 juli 2017

Najaarscongres ODE Decentraal en NS over Duurzame Mobiliteit

duurzame mobiliteitOp zaterdag 7 november 2015 houdt ODE Decentraal in samenwerking met de NS haar Najaarscongres. Dat is dit jaar gewijd aan duurzame mobiliteit: Hoe verplaatsen wij onszelf en onze goederen op een duurzame wijze en wat zijn de mogelijkheden om de doelstelling uit het Energieakkoord sneller te realiseren?

Wat is bijvoorbeeld de impact van nieuwe technieken, zoals kites voor vrachtschepen? Is het delen van elektrische auto’s wel zo SMART? En wat zijn de ontwikkelingen bij de NS. Via boeiende sprekers (Pieter van Geel, Jorrit Zijdewind, Maarten van Biezen) en workshops (over skysails, laadpalen en duurzaamheid op het spoor) wordt u op de hoogte gebracht van de dilemma’s, de oplossingen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer.U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Programma

9:30 Inloop
10:00 Algemene Ledenvergadering ODE Decentraal
11:30 PAUZE
11:45 Opening Congres
11:50 Welkomstwoord door René Ruesen, lean manager NS, raadslid gemeente Nijkerk
12:20 SER-Energieakkoord en transitie Duurzame Mobiliteit – Pieter van Geel
13:00 LUNCH
14:00 Allego wil dat iedereen altijd en overal zijn elektrische auto kan laden – Jorrit Zijdewind
14:30 Parade van workshops en rondleiding
15:30 PAUZE
15:45 Korte samenvatting van de workshops
16:00 Toekomstperspectief – Maarten van Biezen, Natuur en Milieu
16:30 5 jaar P-nuts – Layana Mokoginta
17:00 Sluiting congres gevolgd door een hapje en een drankje

Voor het volledige programma klikt u HIER.

Datum en tijd
Zaterdag 7 november
09.30 tot 17.00 uur

Locatie
NS Hoofdkantoor Het Trefpunt,
direct naast het Centraal Station
Laan van Puntenburg 100
Utrecht

Aanmelden
Als lid kunt u zich na inloggen op de website van ODE Decentraal aanmelden voor het congres. U kunt ook een e-mail sturen aan
info@duurzameenergie.org, onder vermelding van uw naam en ‘NJC 2015’. Kort voor het congres ontvangt van ons per e-mail een factuur.

Prijs inclusief lunch
Leden: € 10,-
Niet-leden: € 25,-
Studenten gratis

‘We willen de ANWB van lokaal duurzaam worden’

Siward en IjmertWaarom afzonderlijk lobbyen, kennis verspreiden, een netwerk opbouwen en duurzame energie promoten als je het ook samen kunt doen? ODE en e-Decentraal bundelen de krachten en gaan verder als een platform: ODE Decentraal. We spraken met kersverse voorzitter Siward Zomer en vicevoorzitter IJmert Muilwijk.

Lees het hele artikel in het HIER Opgewekt Magazine op pagina 28.

Nieuwe vereniging bundelt belangenbehartiging van de burger in de energietransitie

Logo ODEOp zaterdag 18 april zijn ODE en e-Decentraal gefuseerd tot de nieuwe vereniging ODE Decentraal. Daarmee ontstaat er een brancheorganisatie voor duurzame energie, met meer kennis en slagkracht, die de belangen behartigt van meer dan 1000 individuele burgers en bijna 100 duurzame energiecoöperaties in Nederland.

Gedragscode samenwerking energiecoöperaties en gemeenten

Hoofdspreker tijdens het oprichtingscongres van ODE Decentraal op 18 april was Ed Nijpels, die als voorzitter van de Borgingscommissie voor het Energieakkoord de ontwikkelingen rond de afspraken in het Energieakkoord toelichtte. Hij nam ook een eerste concept in ontvangst van een gedragscode voor de samenwerking tussen energiecoöperaties en gemeenten, uit handen van scheidend bestuurslid Monique Sweep. Zij memoreerde dat Nijpels enkele maanden eerder e-Decentraal de opdracht had meegegeven om te komen tot een dergelijke gedragscode. Die handschoen heeft men opgepakt, met een eerste voorzet als resultaat. Nijpels zegde toe de VNG te zullen uitnodigen om samen met ODE Decentraal de verdere uitwerking van de gedragscode vorm te geven.

ODE

Al sinds 1979 werkt ODE aan meer duurzame energie in Nederland. ODE is de broedplaats geweest voor zeer succesvolle windcoöperaties, die samen honderden windmolens plaatsten. Ook aan de in 2014 aangetikte grens van 1 gigawatt aan zonne-energie in Nederland heeft ODE sterk bijgedragen. Na 35 jaar van pionierswerk begint duurzame energie een gevestigd belang te worden. Toch zien we nog veel uitdagingen. Zeker op het vlak van lobby in Den Haag en Brussel kan nog veel meer één vuist gemaakt worden.

e-Decentraal

e-Decentraal is een koepelorganisatie voor duurzame energiecoöperaties. De missie van e-Decentraal is: duurzame decentrale energie van, voor en door alle burgers. Hiervoor zet ze in op een aantal doelstellingen. e-Decentraal werkt hiervoor onder andere samen met HIER opgewekt. Bij e-Decentraal zijn ongeveer 75 leden aangesloten, waarvan het merendeel energiecoöperaties.

ODE Decentraal’s missie

ODE en e-Decentraal komen sterk overeen qua missie, doelen en activiteiten. De duurzame energiebeweging is sterk versnipperd en voor de noodzakelijke energietransitie en de rol die duurzame lokaal/regionaal opgewekte energie daarin moet spelen, is het spreken met één stem cruciaal. ODE Decentraal wil bijdragen aan de transitie naar duurzame energie in Nederland, decentraal opgewekt door burgers en coöperaties. Hiervoor richten we ons op twee kerntaken: ondersteuning en belangenbehartiging. Belangenbehartiging betekent dat we in de politiek en media onze achterban vertegenwoordigen en ons inzetten voor beleid dat lokale duurzame energie faciliteert. Ondersteuning is het bieden van diensten aan burgers en coöperaties, waardoor zij hun doelen beter kunnen bereiken.

Concept gedragscode samenwerking energiecoöperaties en gemeenten