Nieuwe kansen voor coöperatieve windenergie in Amsterdam

Na een jarenlang bouwstop mogen er eindelijk nieuwe windmolens gebouwd worden rondom Amsterdam. De nieuwe coalitie in Noord-Holland heeft daartoe besloten. Bovendien is in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat 50% tvan de nieuwe energiebronnen in coöperatief eigendom moet zijn. Dat is groot en goed nieuws voor de Amsterdamse Energie Coöperatie! Met andere Amsterdamse burgercoöperaties werken we in de coalitie Amsterdam Wind samen om nog meer Amsterdammers baas te maken over hun eigen energie.

Amsterdam Wind bestaat naast de landelijke cooperatie De Windvogel uit de lokale coöperaties Onze Energie, Zuiderlicht en Amsterdam Energie. Gezamenlijk verkennen we geschikte locaties en doorlopen we de ruimtelijke procedures. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven graag met coöperaties rond de tafel te gaan. Op dit moment staan er rond Amsterdam zo’n 40 windmolens. Dat moeten er voor 2026 bijna twee keer zo veel worden.

Volgens de Amsterdams wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zijn er kansen voor windmolens in Westpoort, langs de Noorder IJplas, tussen de A10 en Sciencepark en bij de Gaasperplas. Dit jaar najaar worden plekken aangewezen waar mogelijk nieuwe windmolens komen.

‘I love Amsterdamse Wind’ op 18 februari in Pakhuis de Zwijger

Amsterdam WindHoe de wind kan waaien voor sociale duurzame innovatie
Er zijn steeds meer burgers en bedrijven die windmolens willen plaatsen, in en om Amsterdam. Het publieke debat richt zich tot nu toe vaak op vragen als: “Verstoren windmolens het (Amsterdamse) landschap?” en “Waarom stelt de provincie van die zware eisen voor nieuwe windmolens?” Deze avond willen we de aandacht vestigen op de redenen waarom bewoners van Amsterdam deze windmolens wél willen. Het antwoord is simpel: omdat de opbrengsten zorgen voor sociale en duurzame innovatie. Hoe? Dat gaan we deze avond met elkaar uitvinden. Eigen windmolens in onze stad of regio?
Daar mogen we trots op zijn.

Toegang gratis, hier aanmelden.

We gaan voor de wind:
1. Deze avond ondertekenen we de overeenkomst ‘Amsterdam Wind’: een unieke samenwerking van alle Amsterdamse energie coöperaties die zich inzetten voor schone energie voor en door Amsterdammers.
2. We lanceren de campagne Amsterdam Wind. Ben je al voor de wind? Teken nu alvast de petitie voor Amsterdamse wind!

Voor wie?
Alle inwoners van Amsterdam die ook windmolens willen en willen meedenken over de opbrengsten van die windmolens. Alle leden van de samenwerkende coöperaties Amsterdam Energie, Onze Energie, Zuiderlicht, De Windvogel en NDSM energie.

Programma
Michiel Hulshof is gespreksleider.
• Inleiding: Jurgen van der Heijden, UvA, de coöperatieve burgerbeweging is niet meer weg te denken, en volgens velen dé kracht die de energietransitie voor elkaar kan krijgen. Is dat denkbaar, en wat moeten burgers, overheden, bedrijven en NGO’s daarvoor doen en laten?
• Siward Zomer, Carla Jong en Keijen van Eijk over de nieuwste ontwikkelingen in de Haven en op de NDSM werf
• Praat mee over sociale en duurzame projecten: Wat kun je allemaal met de opbrengsten doen? Paneldiscussie met Siward Zomer (De Windvogel), Evert-Jan van Latum (Baanbreker), Antoine Maartens (Waterland), Maarten van Poelgeest (Amsterdam Energie)
• Interview met wethouder Choho over onze plannen en ideeën voor windenergie
• Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 4 Amsterdamse coöperaties en start campagne
• Borrel en Ontmoet mede-Amsterdammers van andere coöperaties

Kom op 18 februari naar Pakhuis de Zwijger en laat je horen voor Amsterdam Wind!