De vooruitgang in de windmolentechniek

De techniek en de grote van windmolens en daarmee de opbrengsten, zijn afgelopen 25 jaar met sprongen vooruit gegaan.

25 jaar geleden was het standaard vermogen van windmolens ongeveer 75 kW. Vandaag de dag zijn 2000 en 3000 kW gangbare vermogens. De grootste landmolens hebben zelfs een vermogen van 7500 kW en er zijn offshore windturbines in ontwikkeling met een vermogen van maar liefst 10.000 kW.

Onze molens

Laten we eens kijken naar de vermogens en opbrengsten van onze eigen molens de Windvogel en de Amstelvogel. Deze verschillende windmolens staan beide ongeveer even ver uit de kust.

Windvogel Lagerwey 75 kW in 2012:                  54.839 kWh opbrengst.
Amstelvogel Enercon 2000 kW in 2012:        4.087.655 kWh opbrengst.
Het vermogen van de Amstelvogel is ruim 26 keer groter maar de opbrengst is ruim 74 maal zoveel!

Hoge molens, meer stroom

Omdat het in hogere luchtlagen harder waait en er minder verstoring is van de wind, produceren hoge molens meer stroom. Een windmolen met een mast van 120 meter kan ruim 20% meer stroom generen dan precies dezelfde windmolen op dezelfde locatie met een 80 meter hoge mast. Dat is per locatie sterk verschillend. Voor de rotor geldt dat als het rotoroppervlak twee keer zo groot is, de productie verviervoudigt. Door dat de windmolen industrie een volwassen industrie is geworden is de beschikbaarheid enorm toegenomen en ligt nu op ruim 99%.

Laser technologie

Met laser technologie zodat windmolens kunnen anticiperen waar de wind vandaan komt, kan opbrengst worden verhoogd en slijtage worden vermindert.
Er blijven innovaties en verbeteringen komen in de windmolens, zodat deze steeds meer schone kilowatturen produceren. Zonder belemmerende regels, kan de techniek zich verder ontwikkelen zodat er per windmolen steeds meer schone stroom kan worden geproduceerd.

Opbrengsten Windmolens

2008 was een zeer goed windjaar de opbrengsten waren boven verwachting.

De Amstelvogel heeft in 2008  4.680.010 schone kWh geproduceerd. De Gouwevogel heeft in 2008 987.324 kWh geleverd.

In 2009 zullen de leden van de Windvogel weer met veel enthousiasme duurzame energie promoten en er voor zorgen dat we met vele nieuwe leden nieuwe locaties vinden om daar elektriciteit op te wekken.