Locaties in Lansingerland onder de loep

provincie zuid hollandDe provincie Zuid Holland heeft het burgerinitiatief Lansingerwind gevraagd om mogelijke locaties in te dienen voor windenergie in de gemeente Lansingerland. Deze en andere locaties worden verzameld in de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie. Hier leest u de brief die het burgerinitiatief verstuurde naar de provincie. De nieuwe locaties worden na een mer-beoordeling toegevoegd aan de bestaande locaties.

Burgerbijeenkomst locaties windenergie
In december van het vorige jaar vond er weer een echte ‘van onderaf’ bijeenkomst plaats: De Windvogel en Project A15 hielden samen met betrokken burgers van de gemeente Lansingerland een brainstorm over mogelijke locaties voor de 3 tot 6 geplande windmolens in hun regio. De provincie Zuid-Holland heeft de regio aangewezen om een aantal windmolens te plaatsen in het kader van de uitvoering van het Energieakkoord. Tijdens de burgerbijeenkomst werd nogmaals duidelijk dat de inbreng van burgers onmisbaar is bij windmolenprojecten.

Pleiten voor actieve rol voor burgers
In de windvisie van de gemeente Lansingerland staat dat de gemeente open staat voor een burgerinitiatief; ze ziet graag dat burgers bij dit windmolenproject een actieve rol gaan spelen. Bij steeds meer windenergie=projecten blijkt dat dit belangrijk is: de burgers betrekken bij windmolenprojecten heeft al vele malen zijn vruchten afgeworpen. Hoe eerder de burgers betrokken worden in het proces, des te beter de uiteindelijke uitkomst.

Aanpak van onderaf
De provincie heeft 11 kerngebieden aangewezen waar de windmolens geplaatst kunnen worden. De gezamenlijke visie van Project A15 en De Windvogel is om in plaats van sec kerngebieden aan te wijzen, om eerst met de burger in gesprek te gaan en zo (eventueel andere) geschikte locaties te ontdekken. De meerwaarde om de burger erbij te betrekken werd deze avond al snel duidelijk: De aanwezigen kennen alle locaties en kennen de mensen en diens verhalen achter deze locaties. Daar waar de provincie bij het aanwijzen van locaties ‘van bovenaf’ rationeel en ruimtelijk naar de omgeving kijkt, gaat door de informatie van de burgers de omgeving en de mensen die er wonen meer leven. Zo kan er beter worden ingeschat welke locaties wel en welke niet goed vallen, en hoe realistisch draagvlak onder de bevolking is, vanzelfsprekend rekening houdend met de standaard uitsluitingspunten. Ook raken burgers als vanzelf meer betrokken bij het proces, zeker wanneer zij in een later stadium medebepalen wat er met de opbrengsten van de windmolens gaat gebeuren.

Haalbaarheid en draagvlak onderzoeken
Inmiddels zijn een aantal burgers samen met medewerkers van De Windvogel en Project A15 bezig met het bestuderen van de haalbaarheid van deze alternatieve locaties. De uitkomsten hiervan wil het burgerinitiatief Lansingerwind met de gemeente en met de inwoners bespreken.