Verenigingsblad de Windvaan maart 2010

De nieuwe Windvaan is weer uit, u kunt de  windvaan maart 2010 downloaden.

In dit nummer staat weer veel informatie, met onderwerpen zoals;Kernenergie en energiebesparing. Indien u lid wordt van onze vereniging (eenmalig 50 Euro) ondersteunt u ons en zorgt u er voor dat wij ons nog meer kunnen inspannen voor een duurzame wereld. U ontvangt dan de Windvaan ieder kwartaal gratis per mail of indien gewenst per post.