Algemene Ledenvergadering 28 mei

Logo-De-Windvogel-vierkantOp zaterdag 28 mei is er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatieve vereniging De Windvogel BA.
De stuken voor deze vergadering vindt u bij Jaarverslagen, jaarrekeningen en ledenvergaderingen.

Tijd: 11:00 tot 13:00 uur, aansluitend lunch en feestprogramma tot 18 uur.

Locatie: J.H. Hisgenpad 2, 1025 WK Amsterdam (Noord).

Aanmelden verplicht i.v.m. catering op www.windvogel.nl/25jaar.

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2016 van 30 januari 2016 te Utrecht, ter goedkeuring
4. Stand van Zaken, Bestuur, statutair aftredend
5. Jaarverslag 2015 en toelichting op ontwikkelingen betreffende Jaarrekening 2015
6. Voorstellen aan Ledenvergadering : Rente over 2015, aflossingen, bestemming saldo
en herverkiezing bestuurslid Evert-Jan Van Latum
7. Jongerencommissie Windkuikens
8. Rondvraag

Onze molen De Windvogel

In 1991 werd er door een groepje vrijwilligers een plan gemaakt om concreet wat te doen voor ons milieu en daaruit is onder andere molen De Windvogel voortgekomen. De voorbereiding van dit project ging bijzonder snel want de Coöperatie bestond nog maar 2 jaar. De plek bij het AC-restaurant op het Rijkswaterstaatterrein, een hoekje van de gemeente Bodegraven en voormalig gebied van de gemeente Reeuwijk, was een uithoek langs de snelweg A12 waar weinig mensen van overlast konden spreken. Continue reading