Windenergie op land, juist NU!

Het draagvlak vanuit de mensen zelf voor duurzame energie neemt toe, terwijl het draagvlak voor de van boven af geregisseerde verouderde, vervuilende en te dure energieopwekking afneemt.  Er zijn meerdere redenen waarom juist nu de Nederlandse burgers samen windmolens op land moeten realiseren om gezamenlijk hun eigen energie op te wekken.

Samen je eigen duurzame energie opwekken

“Als burgers moeten wij uiteindelijk – direct of via doorberekening – alle rekeningen betalen, inclusief de belastingen, heffingen, accijnzen, rechten, vergunningen, enz.

Zelf je eigen kropje sla, of bloemkool, of groene elektronen oogsten is de manier om zonder bovengenoemde omwegen de economie te vergroenen. Met elkaar hebben we als (wereld)burgers ruim voldoende mogelijkheden om onze leefomgeving voor onszelf èn voor onze kinderen (weer) leefbaar te maken. We kunnen praten met/over of wachten op anderen . . . maar de tijd dringt. Continue reading