Gezocht: nieuwe Voorzitter voor energiecoöperatie De Windvogel

Wil jij je inzetten voor de duurzame energietransitie?

Dan is De Windvogel een unieke plek voor jou. Als burgercoöperatie staan wij middenin de dagelijkse praktijk van het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. We werken samen met gemeenten en lokale energiegroepen om vooral windmolens te bouwen. We hebben veel kennis in huis en hebben 3400 leden die ons daarin steunen.

De organisatie

De Windvogel is een landelijk werkende energie coöperatie met windmolens en zonnedaken die gebouwd zijn voor en door burgers. De Windvogel is betrokken bij de bouw van een flink aantal nieuwe burger-windmolens in grote en wat kleinere windparken. Momenteel loopt onze participatieronde waarin leden kunnen meedoen om de nieuwbouw te financieren. In 2020 en 2021 gaan de heipalen de grond in en daarna zal de schone windstroom uit onze eigen molens gaan stromen. Daarnaast staat er een aantal initiatieven voor nieuwe burger-windprojecten, die we, samen met lokale energiegroepen verspreid over het land, van onderaf op willen zetten.

Diversiteit in bestuur

De ledenvergadering van De Windvogel wil meer diversiteit in het bestuur en vraagt een vrouw of een man-jonger- dan-35-jaar voor het bestuur. We zijn dus op zoek naar een jonge en/of vrouwelijke voorzitter.

Verbindende factor

We zoeken een voorzitter die een verbindende factor is tussen leden, bestuur en derden. De voorzitter creëert draagvlak voor de missie van De Windvogel en draagt deze, samen met de rest van het bestuur, actief uit. Het bestuur van De Windvogel bestaat naast de voorzitter uit een secretaris, een penningmeester, en vijf andere bestuursleden.

De voorzitter is het gezicht van De Windvogel. Intern zit de voorzitter de vergaderingen voor van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur.

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

Het besturen, samen met de andere bestuurders van de coöperatie. Dit betekent het agenderen en voorbereiden van onderwerpen en besluiten waarover het bestuur besluit en het initiëren van nieuwe initiatieven ten behoeve van de doelstelling van De Windvogel.

De taken van de voorzitter zijn:

— Het vertegenwoordigen van de coöperatie bij gemeenten, provincies, lokale energie coöperaties en zakelijke partners waar De Windvogel mee samenwerkt.

— Het uitdragen van de coöperatieve gedachte en de doelstelling van De Windvogel op bijeenkomsten en congressen.

— Het initiëren van nieuwe duurzame energie projecten, door het overtuigen van maatschappelijke spelers van het belang van coöperatieve wind- en zonne-energie.

Vergoeding

Tijdsbeslag is minimaal een halve dag per week. De vergoeding van de voorzitter: De vergoedingen aan de voorzitter variëren van € 25 tot 50 per uur naar activiteit en voor zover de diverse begrotingen strekken.

Heb jij interesse? Neem dan contact op met info[at]windvogel.nl.

Siward Zomer stopt als voorzitter bij De Windvogel

Zomer maakte zijn vertrek afgelopen zaterdag kenbaar op de Algemene Ledenvergadering. Hij is trots op wat De Windvogel in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Onder zijn voorzitterschap is de coöperatie geprofessionaliseerd en is een strategie voor de samenwerking met lokale coöperaties ontwikkeld. Dit heeft geleid tot mooie lokale duurzame energieprojecten die vanuit de gemeenschap zijn ontstaan.

Siward Zomer : “Mijn bestuursperiode is voorbij, ik ben na 7 jaar herkiesbaar. In 7 jaar tijd is De Windvogel veranderd van een vrijwilligersorganisatie naar een coöperatief bedrijf. Ik werd voorzitter toen een paar grote windprojecten in de beginfase zaten en die komen nu in de exploitatiefase. Dat is een mooi moment om ermee te stoppen. “

De 36-jarige Zomer gaat meer tijd steken in zijn functie als directeur van Energie Samen. Naast de belangenbehartiging voor de coöperatieve energie sector, blijft hij inzetbaar voor coöperatieve projectontwikkeling van wind- en zonne-energie.

Het bestuur van De Windvogel is op zoek naar een opvolger. De nieuwe voorzitter kan enkele maanden ingewerkt worden voor het vertrek van Siward Zomer in juni 2020. De functie van voorzitter vraagt een tijdsinvestering van minimaal 4 uur per week. Het profiel van de nieuwe voorzitter is gericht op het verder uitbouwen van de samenwerking met lokale energiegroepen en op het vertrouwen opbouwen bij gemeenten in lokale energieprojecten die van onderop worden ontwikkeld. Ook verdienen de gerealiseerde projecten aandacht in de beheerfase.

De vacaturetekst voor de nieuwe voorzitter lees je hier. De voorkeur gaat uit naar een vrouw of iemand jonger dan 35 jaar.

Zomer vindt het een eer om voor de leden van De Windvogel te hebben gewerkt: “Je werkt voor een bedrijf waar de leden trots op zijn. Het mooiste is als je kunt vertellen dat ze weer kunnen investeren, omdat we weer een nieuwe molen gaan bouwen.”

Vragen? Reacties?

U kunt met ons contact opnemen via 0303200702 of info@windvogel.nl

Over realisaties, reparaties en saneringen

Van de voorzitter – De Windvogel is een duurzaam coöperatief bedrijf. Niet alleen omdat we duurzame energie produceren, maar ook omdat we coöperatief zijn ingericht. Doordat we nooit meer uitgaven dan in de kas zat en nooit speculeerden op de toekomst, bestaan we nog steeds.

De komende ALV is, in die lijn van werken, weer een mooi moment. We presenteren u de nieuwe investeringen waardoor er een nieuwe kasstroom ontstaat voor de komende 20 jaar. Door hetzelfde te opereren als de afgelopen 29 jaar, zullen we ook in 2040 nog bestaan.

Deze ALV is een mooi moment, omdat twee tijdperken van De Windvogel bij elkaar komen. We zullen u op de hoogte brengen van hoe het nu gaat met onze oude windmolens. Molens die we zelfstandig als coöperatie konden bouwen en die bijna 20 jaar trouwe dienst hebben gedraaid. Ze zijn toe aan vervanging of reparatie. Het andere deel van ALV gaat over de nieuwe investeringen in grote windparken die we samen met agrariërs bouwen. Toen we 10 jaar geleden zagen dat solitaire molens bijna niet meer gebouwd zouden worden, besloten we om samen te werken met agrariërs die zelf hun windparken wilden bouwen. Het mooie is dat we niet konden bedenken dat het bouwen van nieuwe molens zo mooi samen zou vallen met het ontmantelen, het repareren of saneren van onze oude molens.

Over een jaar of twee, als al deze realisaties, reparaties en saneringen feiten zijn, en we kunnen profiteren van nieuwe windmolens, kunnen we weer vooruit kijken naar de toekomst. En die is mooi en coöperatief. De coöperatieve sector is aan het einde van haar eerste tijdperk opgegroeid tot een volwassen sector met De Windvogel als pionier. Ik ben enorm benieuwd hoe De Windvogel er over 20 jaar bij staat. In ieder geval nog steeds als pleitbezorger van coöperatieve energie.

Ik hoop u te zien op de ALV om de eerste fase met ons af te sluiten en de aankomst van het nieuwe tijdperk met elkaar te vieren.

Siward Zomer, voorzitter

Klimaatgekkies en Forum stemmers samen in energiecooperaties

Daar liepen we dan door de stromende regen. 40.000 klimaatdemonstranten voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het tij was gekeerd, concludeerden we daar ter plekke. Twee jaar ervoor liep ik met een schamele 6000 mensen dezelfde route alleen in omgekeerde richting. Twee weken later wordt de klimaatverandering ontkennende politieke partij vanuit het niets de grootste in de Eerste Kamer. Een symptoom van de polarisatie zou je zeggen, maar in mijn beeld een enorme kans voor energiecoöperaties.

De partij staat o.a. voor democratische vernieuwing. Het is de Nederlandse versie van “take back control”, de campagne slogan van de Britse Leave campagne om de Europese Unie te verlaten. De 40.000 mensen tijdens de mars willen ook zeggenschap. Ze gaan de straten op omdat dit hun handelingsperspectief is om de politiek tot bewegen te brengen. Zij willen ook een beetje controle terug over het klimaatbeleid waarvan ze vinden dat het niet ambitieus genoeg is. Anderen zijn bezorgd zijn over de kosten van de energietransitie, over spookverhalen rondom windenergie of het gevoel dat wij als klein landje geen invloed hebben op wereldschaal. Ze zijn bezorgd omdat ze zien dat ze er zelf niet over kunnen beslissen.

Nu kunnen we die twee groepen als twee aparte groepen behandelen. De één door de ander weggezet als klimaatgekkies, de ander door de één weggezet als neofascist. Of we kijken wat ze bindt. Dat is de drang naar zeggenschap. Hoe krijgen ze weer grip op datgene wat er om hen heen gebeurt en voor hen besloten word. Daar ligt een kans voor de energiecoöperaties.

Energiecoöperaties brengen deze democratische vernieuwing. Het zijn groepen burgers die samen ondernemen in een democratische rechtsvorm. Er komen er steeds meer bij. Door de afspraak in het klimaatakkoord dat we in Nederland streven naar 50% eigendom van de omgeving, zal in 2030 een groot gedeelte van de energietransitie in democratische handen van burgers zijn. Burgers hebben dan direct zeggenschap over lokale energiestromen en geldstromen. Daar kan een gekozen burgemeester of een referendum niet tegen op. Gezamenlijk kunnen die burgers er ook voor zorgen dat de kosten van het verduurzamen van hun woningen niet de pan uit reizen door alles individueel te doen, maar door als collectief kosten te besparen.

Het maakt de meeste mensen niet uit wie hen de zeggenschap geeft of alleen al beloofd, als ze hun gevoel van onbehagen maar kunnen omzetten in zeggenschap. Dat ze handelingsperspectief hebben in hun leefomgeving en trots zijn op wat ze samen bereikt hebben. Energiecoöperaties zijn een mooi middel om samen van links tot rechts de leefomgeving lokaal in te richten en als collectief het klimaatbeleid nog ambitieuzer te maken. In Limburg hebben de energiecoöperaties zelfs PVV Limburg kunnen overtuigen van deze visie. De komende jaren zullen we het hele politieke spectrum overtuigen van onze coöperatieve aanpak.

Dus wat u ook gestemd heeft afgelopen verkiezingen, u bent allen zeer welkom op onze ALV op 22 juni waar we samen besluiten wat we de komende jaren gaan doen met De Windvogel.