Lezing “Waarom Windenergie” in Delft

Vrijdagavond 28 februari om 20:00 uur houdt De Windvogel een lezing in het GroenLinks huis in Delft. De presentatie “Waarom Windenergie” door Danny Steenhorst, actief lid van de Windvogel zal gaan over nut en noodzaak van windenergie. De lezing is openbaar voor zowel leden als niet-leden.

De Windvogel is onze coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens, waarbij dus niet de grote energiebedrijven de windmolens bezitten, maar de burgers zelf. De meer dan 3000 burgers van de windmolen coöperatie hebben inmiddels al 6 windmolens in collectief bezit. In de nabije toekomst is meer zonne- en windenergie nodig om de Nederlandse energievraag schoon op te kunnen wekken.

Deze lezing gaat over waarom Nederland meer moet inzetten op wind op land, en waarom deze ontwikkeling niet door bedrijven opgelegd moet worden, maar gedragen moet worden door de burgers zelf. De toegang is gratis, u bent van harte welkom. Kom ook, word lid, en doe mee.

Vrijdagavond 28 februari om 20:00 uur, toegang gratis.
Locatie: GroenLinks huis op de Hippolytusbuurt 4, Delft.

Waarom Windenergie

Wij leven in een land van welvaart en comfort, maar we gebruiken daarvoor wel heel veel energie. Deze energie is nu voor een groot deel afkomstig van olie, gas en kolen en daar van raken we steeds meer afhankelijk en omdat wij ze in een korte tijd verbranden worden deze grondstoffen schaars wat een bedreiging vormt voor onze economische groei en stabiliteit. Ook ter bestrijding van het broeikaseffect zijn energiebronnen nodig waarbij minimale CO2 uitstoot optreedt. We moeten dus wel overstappen op nieuwe energie, en wel duurzaam. Duurzaam wil zeggen dat de bron niet uitgeput raakt en zo min mogelijk vervuiling oplevert. Continue reading

Waarom windenergie

Ons huidige energiegebruik is niet duurzaam. Duurzaam wil zeggen dat het nooit opraakt. Wereldwijd stijgt de vraag naar energie. Europa is voor 50% afhankelijk van de import van fossiele energie. De trend is dat deze afhankelijkheid de komende decennia toe zal nemen tot 70 à 80%. Europa en Nederland worden daardoor erg afhankelijk van enkele producerende landen, wat een bedreiging vormt voor onze economische groei en stabiliteit. Continue reading