5 redenen om lid te worden van De Windvogel

Banner Lid wordenDaar zijn ze dan, de Vijf Redenen om lid te worden van onze landelijke energiecoöperatie De Windvogel. Wij vroegen aan een aantal van onze leden waarom ze lid zijn, en kregen de volgende antwoorden:

1. Zelf duurzaam doen
De reden die met stip op nummer 1 staat, is dat je zelf kunt bijdragen aan een duurzame maatschappij. Via een coöperatie kun je zelf aan de slag gaan om schone energie te maken. Als consument kun je overal groene stroom kopen, maar waar halen de leveranciers hun stroom eigenlijk vandaan? Dat is niet altijd duidelijk en zeker niet altijd 100% groen. Daarom is het belangrijk dat er meer groene stroom wordt geproduceerd in ons eigen land. Onze duurzame energie opwekking zal van 5% naar 16% moeten gaan in 2023; dat hebben we afgesproken in nationaal en in Europees verband. Daarna gaan we natuurlijk gestaag door naar 100% duurzame lokale opwekking.
Via een energiecoöperatie kun je zelf bijdragen aan meer productie van duurzame energie. De Windvogel beschikt over zonnevelden, maar ook over 4 windmolens en een gezamenlijke windmolen. Windenergie levert een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, en het is tot nu toe de meest rendabele vorm van duurzame energieopwekking.

2. Onafhankelijk je eigen energie opwekken
Toen wij deze vraag van de Vijf Redenen stelden, kregen we diverse actieslogans als antwoord: “Onafhankelijkheid creëren van grote firma’s!” “Heft in handen nemen!” “Onafhankelijk zijn van geïmporteerde kolen, gas en olie.” “Onafhankelijk van energie schurkenstaten!”
En inderdaad, in de 25 jaar dat De Windvogel bestaat, hebben wij veel deskundige bestuursleden en vrijwilligers in huis gehaald. Iedereen die meedoet weet iets van duurzame energie opwekking of heeft zelf meegeholpen om onze duurzame energie projecten te realiseren. De Windvogel kan door die kennis in samenwerking met lokale overheden en energiecoöperaties windmolens bouwen.

3. Meer windenergie in Nederland
Zelf zonnepanelen plaatsen is een geweldig slimme en goede manier om je steentje bij te dragen aan de energietransitie naar duurzame energie. Maar ook windmolens dragen hieraan bij en wat is er mooier om dit samen met een groep burgers voor elkaar te krijgen? Uit onderzoek blijkt dat windmolens die gebouwd zijn met een grote mate van participatie van de lokale bevolking, beter geaccepteerd worden en met minder weerstand gebouwd worden. Dit komt doordat bewoners en omwonenden direct profijt hebben van de eigen windmolen en samen bepalen wat er met de opbrengsten gebeurt (Bron: Musall & Kuik, 2011).

4. Een vliegwiel voor duurzame sociale innovatie
Omdat windmolens veel rendement opleveren, kunnen er nieuwe duurzame projecten bekostigd worden met de opbrengsten van de windmolens. Zo vormen de windmolens de basis voor een goed draaiende coöperatie en voor sociale en lokale duurzaamheid. Een mooi en recent voorbeeld van sociale innovatie is de aanleg van glasvezel internet in het gebied rondom de burgerwindmolen De Coöperwiek in Neer.

5. Duurzame energie is goed voor je portemonnee!
Steeds meer mensen weten dat het lenen van geld aan een duurzaam energieproject momenteel een beter rendement oplevert dan je spaarrekening. Dit geldt voor zonne-energie, maar ook voor windenergie. De rendementen verschillen per energiecoöperatie en worden jaarlijks op de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Duurzaamheid staat voorop en “dat mijn lening een leuke financieel rendement oplevert is daarbij mooi meegenomen”.

Energiecooperaties produceren stroom voor 50.000 huishoudens

HIEREnergiecoöperaties in Nederland beheren 90 megawatt (MW) aan wind- en zonneprojecten. Er wordt genoeg groene stroom geproduceerd voor het jaarverbruik van 50.000 huishoudens.

Groei van aantal windmolens en zonnepanelen
Dit blijkt uit de Lokale Energie Monitor van Hieropgewekt. De gebouwde windmolens hebben in totaal een vermogen van 83 megawatt. De overige 6,3 megawatt zijn de zonnepanelen van zo’n 90 projecten. Dit vermogen staat binnenkort al te verdriedubbelen, voorspellen de opstellers van het rapport. Er zijn nog 150 megawatt aan windprojecten en 26 megawatt aan zonneparken in de planning de komende 2 jaar.
Op nog minstens 20 andere locaties zijn coöperaties bezig om posities voor eigen windturbines zeker te stellen; dit kan nog eens 100 MW opleveren.

Groei van het aantal coöperaties
Als we kijken naar burgerbetrokkenheid in de energie, dan springt de snelle groei van de energiecoöperaties in het oog. Dit zijn de
burgercollectieven met een juridische rechtsvorm (meestal een coöperatie). Nederland telt er momenteel 212. Tussen 2012 en 2014 is het aantal razendsnel toegenomen en deze groei zet door, met name in de Noordelijke provincies. Burgers werken samen aan lokale productie, besparing, collectieve inkoop van zonnepanelen en energie, soms in combinatie met glasvezel, zorg, elektrisch vervoer en voedsel. De coöperaties vertegenwoordigen samen 35 tot 40 duizend leden.

Nederlanders investeerden via de energiecoöperaties samen minstens 20 tot 25 miljoen euro in lokale groene energie. Er zijn 212 energiecoöperaties in Nederland, die ook een officiële inschrijving hebben bij de KvK.

Bronnen:
De Groene Courant
HIER opgewekt

‘Het gaat niet alleen om de kilowatt uren, maar om de stimulering van participatie met lokale geldstromen’

Milieudefensie brengt met Project A15 de duurzame energietransitie in versnelling. De verandering komt van ‘onderaf’. Project A15 organiseert draagvlak voor windenergie op land door omwonenden een stem te geven bij de windplannen en te stimuleren dat zij kunnen meedelen in de opbrengst. Langs de A15 werken nu zes nieuwe burgerinitiatieven voor lokaal opgewekte wind samen met Project A15. Een andere samenwerkingspartner is De Windvogel, een landelijke coöperatieve vereniging die lokale energiecoöperaties helpt bij zelf opwekken van (wind)energie.

Siward Zomer, voorzitter van De Windvogel: ‘Bij De Windvogel gaat het niet om geld, maar om het milieu en de mensen. Geld is secundair, het is zeker niet onbelangrijk, maar het moet een middel zijn om dingen voor elkaar te krijgen. De kracht van De Windvogel zit hem in het feit dat zij een erkende professionele partij is die de burgers een plaats geeft in een windmolenproject. Door samen te werken …

Lees hier de volledige blog van Siward Zomer, voorzitter van De Windvogel.